"ސިޓްރޮން ރޯދަ ވެދުން" ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ސިޓްރޮން ބައި ލެމަންގްރާސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން، “ސިޓްރޮން ރޯދަ ވެދުން” ގެ ލަކީޑްރޯ ސިޓްރޮންގައި ނަގައިފިއެވެ. އެލިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓް … Continue reading “ސިޓްރޮން ރޯދަ ވެދުން” ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި