ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް އެލިއާއިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސްއާ ގުޅިގެން، ތެލެސީމިޔާ ކުދިންބޭނުންވާ ލޭ ހޯދުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޚާއްސަ ކޭމްޕެއް މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެލިއާގެ … Continue reading ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް އެލިއާއިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި