ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޔޫރަޕްގެ މުދާ އެތެރެކޮށް، ވިއްކަމުން އަންނަ ފެންސީ ފުޑްސް އިން އިނެކްސް ހޯލް މިލްކް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އިނެކްސް ހޯލް މިލްކަކީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދި ކިރެކެވެ. މިއީ ބެލްޖިއަމްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާއިރު، އީޔޫގެ ގައުމުތަކާއި، އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން، އެފްރިކާގެ ގައުމުތަަކަށްވެސް މި ކިރު އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުން ދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އިނެކްސް ހޯލް މިލްކްގެ ޗޮކްލެޓް، ވެނިލާ، ސްޓްރޯބެރީ އަދި ބަނާނާ ވިއްކަމުން ދެއެވެ.

ފެންސީ ފުޑްސް އިން ބުނީ، އިނެކްސް ހޯލް މިލްކް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން ދަނީ ފެންސީ ފުޑްސް މާލެ، ފެންސީ އައްޑޫން ކަަމަށެވެ.

ފެންސީ ފުޑްސް މާލެ ފިހާރައަށް ގުޅޭނެ ނަމްބަރަކީ 3336889 އެވެ. އައްޑޫ ފިހާރައިގެ ނަމްބަރަކީ 6892772 އެވެ.