"ސިޓްރަން ރޯދަ ވެދުން"ގެ މި އަހަރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ގިނަބަޔަކަށް އެންމެ ކަމުދާ ސިޓްރަން ބައި ލެމަންގްރާސް ރެސްޓޯރެންޓުން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ރޯދަ ވެދުން ޕްރޮމޯޝަން 2017”ގެ ނަސީބުވެރިން … Continue reading “ސިޓްރަން ރޯދަ ވެދުން”ގެ މި އަހަރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި