ސެމްސަންގް އިން އެކި މޮޑެލްތަކުގެ ފޯނު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާޒާރަށް ނެރެއެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ 2021 ގައި ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ސެމްސަންގް އޭ ސީރީސްގެ އޭ02 އަކީ ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޯނެކެވެ.

ސެމްސަންގް އޭ02 ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިން މިހާރު ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ. އެފިހާރައިން މިފޯނުގެ 64ޖީބީ މެމޮރީގެ ފޯނާއިއެކު ހިލޭ ހަދިޔާ ބަންޑަލްއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެފިހާރައިން ބުނެއެވެ. އެފިހާރައިންމިފޯނުގެ ބަންޑަލް ވިއްކަނީ 3000 ރުފިޔާއަށެވެ.

ސެމްސަންގް އޭ02 ހަދިޔާ ބަންޑަލް

ސްޕޯޓްސް ސްޓީރިއޯ ހެޑްސެޓް
ޓެމްޕާރޑް ގްލާސް
ބެކް ކަވަރ
މާސްކް ފޮށި (50 މާސްކް)
ލެންސްލޭ ޑައިޓް ޗޮކޮލެޓް ފޮއްޓެއް

ސެމްސަންގ އޭ02 އަކީ އަގުހެޔޮ ފަހުގެ ފޯނެކެވެ. 6.5 އިންޗި ޑިސްޕްލޭގައި ހުންނަ މިފޯނުގެ ބަރުދަނުގައި ހުންނާނީ 206ގ އެވެ.

މިފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯވެސް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. އެގޮތުން މެއިން ކެމެރާގައި 13 އެމްޕީ ހުންނައިރު ސެލްފީ ކެމެރާގައި 5 އެމްޕީ ހުރެއެވެ.

މުހިންމު ފީޗާރސް

ދެސިމް ލެއްވޭ އަދި ވަކިން މެމޮރީ ކާޑު ލެއްވޭނެ
އެފްއެމް ރޭޑިއޯ
އެންޑްރޮއިޑް 11
5000 އެމް-އޭ-އެޗް ބެޓަރި

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް އިން ފަހުގެ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންސްޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް އެފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 އާއި ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުން ލިބޭނެއެވެ.