ބްރޭންޑެޑް ސެންޓު އޮންލައިންކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ 1100 އިން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފަހުގެ ސެންޓު ތައާރަފް ކޮށްފި އެެވެ.

ލަގްޒަރީ ސެންޓު ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުން އަންނަ 1100 އެމްވީ އަކީ ލަގްޒަރީ ސެންޓަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ޕޭޖެކެވެ. 1100 އެމްވީއިން ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަނީ ހަމައެކަނި އިންސްޓަގްރާމް އާއި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ލަގްޒަރީ ސެންޓަށް ހާއްސަ 1100 ޕޭޖުން ގެންނަ ބްރޭންޑް ތަކުގެ ތެރޭގައި އަރްމާނީ، ވަސާޗޭ، ޑިއޯ، ޝެނަލް، ގުޗީ، މޮންޓްބްލަންކް އަދި ޓިފަނީ އެންޑް ކޯ ގެ އިތުރުން ކްރީޑް ހިމެނެ އެވެ.

1100 އެމްވީން ރާއްޖެ ގެނެސް ވިއްކަމުން އަންނަނީ މުޅިން ވެސް އޮރިޖިނަލް ސެންޓެވެ. އަދި އެ ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ ސެންޓު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެ އެވެ.

މިހާރު ވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މާލޭގެ އިތުރުން، އެ ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުތަކުން ވެސް ސެންޓު ގަންނަ ކަމަށް 1100 އެމްވީން ބުންޏެވެ.

ހަމައެކަނި އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ 1100 އެމްވީން ބުނީ އެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ކަސްޓަމަރުން އެ ޕޭޖަށް ކުރާ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 1100 އެމްވީން އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ނޫން އެހެން ސެންޓެއް ނުވިއްކާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް 1100 އެމްވީން ބުންޏެވެ.

1100 އެމްވީން ބުނީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެ ފަހުގެ އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ އަވަހަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

1100 އެމްވީގެ އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކްގެ އިތުރުން 7241100ނަމްބަރުގެ ވައިބާ އަދި ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ސެންޓު ގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ސެންޓޭ

    މަ ވެސް ދެފަހަރު މަތިން ސެންޓް ގަނެފިން ހިދުމައް ވަރައް ވެސް ސަޅި، އެއް ވަރެއްގެ ހިފަހެއްޓޭނެ ބާ؟

    1
    1