ވަގުތު ބްރޭކިން
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީންއަށް
4 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

ޝަހީދުވި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޢަދަދު 55 އަށް އަރައިފި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގައި ބޮޑު ގަތުލުޢާންމެއް ހިންގައި ގިނަ ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. އިސްރާއިލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން މިހާރުވެސް ދަނީ، ހުސް އަތާއި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް ޢާންމުންނާއި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)