ދުނިޔެ

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލައިފި

ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލަން އެގައުމުގެ ރައީސް މަތިރިޕައްލާ ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފިއެވެ. ‎ކޯ ކެބިނެޓްގެ ތަރުޖަމާން ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރު ލަންކާގެ ޑެއިލީ މިރާ ނޫހަށް ވިދާޅުވީ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)