ADS BY ASTERS

ދުނިޔެ

އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ އަނަސް

ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަން ދިޔަ ކުއްޖަކު ދިރިހުއްޓާ ޤުރުއާނާއި އެކު ވަޅުލައިފި

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.