ދުނިޔެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ތާރީހު!

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި އަނިޔާވެރިކަން ތަހަންމަލް ކުރަންމުންދާ މީހުންނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަބަރު ދަބަރު ކުޑަކޮށް…