ދުނިޔެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕާކިސްތާން ބޮޑުވަޒީރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތުހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމާ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރިކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ނަވާޒް ޝަރީފް…