ދުނިޔެ

ރޯމަން ވެލެރިވިޗް

ރާއްޖެ އިން ހައްޔަރުކުރި ރަޝިއާގެ ހެކަރު 27 އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2014 ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށްދާން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހުއްޓާ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އިން ހައްޔަރުކުރި ރަޝިއާގެ ހެކަރު ރޯމަން ވެލެރިވިޗް 27…