ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އޮންނަ ގައުމަކަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއި ގުޅިގެން 54 ގައުމަކަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއުޒިލެންޑް، ޖަޕާން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ދެން ރާއްޖެޔޯ؟

 2. ޔޯ ނެއިބަހޫޑް ކްލިކް ބެއިޓު ނާޒީ

  ކްލިކް ބެއިޓު މަޗް؟

 3. Ach

  މާލެއަށް ސުނާމީ އަރައިފި.

 4. އާތިފު

  ކޮންމެކަމެއް މަޖަލަކައް ނަހަދަބަލަ