ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އޮންނަ ގައުމަކަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއި ގުޅިގެން 54 ގައުމަކަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއުޒިލެންޑް، ޖަޕާން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

  1. ދެން ރާއްޖެޔޯ؟

  2. ޔޯ ނެއިބަހޫޑް ކްލިކް ބެއިޓު ނާޒީ

    ކްލިކް ބެއިޓު މަޗް؟

  3. މާލެއަށް ސުނާމީ އަރައިފި.

  4. ކޮންމެކަމެއް މަޖަލަކައް ނަހަދަބަލަ