ޔޫއޭއީގެ އަބޫދާބީގައި ހިންދޫ ދީނުގެ ބުދުފައްޅިއެއް އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިފައްޅި އެޅުމަށް ބިންގާއެޅުން މިއަދު އަބޫދާބީގައި ކުރިއަށް ދާއިރު މި ފައްޅީގެ ބިންގާ އަޅަނީ އިންޑިއާގެ ބުދު ދީނުގެ އިސް ފާދިރީއެކެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ މީހުންގެ އާބާދީ 2.6 މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ. އެއި އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ 30 ޕަސަންޓެވެ. އަދި މިއީ ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ވެސް މެ އެވެ.

އަބޫދާބީގައި އިންޑިއާގެ ބުދު ދީނުގެ ފައްޅިއެއް އަޅަން ހުއްދަދިނީ އިންޑާއި އާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫއޭއީގއ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އެވެ.

ޔޫއޭއީން މި ނިންމުން ނިންމިއިރު އެގައުމުގެ ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކަށް، ހިންދީ ބަސް ހަމަޖައްސަން އެގައުމުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ކޯޓްތަކުގައި މިހާރު ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ އަރަބި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް އެކަންޏެވެ. އަދި އަރަބި ބަސް ނޭނގޭ މީހުން ގާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ޖެހެނީ ލިޔެކިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްގެން އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން އެނގޭ ވަކީލުންގެ ބޭނުންކުރާށެވެ.

ނަމަވެސް ތިން ވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ހިންދީ ބަސް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ޔޫއޭއީގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. މިީތުރަ

  މީ ވަރަށް ކަޑަށް ކަމެެއް މުސްލިމު ގައުމެއް ގައި ކުރަން ވަރަށް ދެރަ......

  118
  11
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަންމ

   އެއީ ކީއްވެ.އިނޑިޔާގަ ވެސް މިސްކިއް ހުރެ އެއްނު

   10
   84
  • މަންޖެ 20އޭޕްރީލް2019ހހ

   ދިވެހިންހޭލާ ތިބޭތި މީވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

   72
   7
 2. Samaaira

  ޢަބޫދާބީގަ ފައްޅިނެތަސް ޑުބާއީގަ ފައްޅި ހުރޭ އެރެބި އެމެރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ރަށެއްގަވެސް މިހާރު ފައްޅި އަޅަނީތޯއްޗެ

  21
  8
 3. ރޯމިއޯ

  ޔޫއޭއީ އަކީ އިންޑިޔާ މީހުންގެ ބަލާޖެހި މިހާރު އެތާރައްވެހިންނަށް ވުރެން އިންޑިޔާ މީހުންގެ ނުފޫޒުގަދަ ގައުމެއް. މީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސްދިމާވާނެ މައްސަލައެއް މާބޮޑަށް އިންޑިޔާ ވެގެން އުޅެންޏާ

  84
  3
 4. މުހްސިން

  މި ޤައުމުގައި މިފަދަކަމެއް ނުހިގާނެ ބާ !

  57
  3
 5. ސަސް12

  މިރާއްޖޭގަވެސް ކުރާނެ ގުޅުންބަދަހި ކުރަން

  51
  3
 6. މަންޖެ 20އޭޕްރީލް2019ހހ

  ވިސްނާ ހޭލާ މީ ވަރަށް ވާހަކަ

  64
  2
 7. ކުޑަބަޖަރާ

  ރަނގަޅުކަމެއް.

  4
  81
 8. ސުމާ

  ޖޭ ހިންދް. ޖޭ މާތާޖީ

  7
  61
 9. ޖާބިރުރ

  ތީދެން މީހަކު ކުރާނެ އެންމެ ނުބައި ކަށްތަށް ﷲ އށް ޝިރުކު ކުރާނެ ތަނެތް ހެދުން

  70
  4
 10. ގޭމަކޮއި

  މިކަންކުރަންނޫންތޯ ވޯޓްދިނީ ކުރާނެ.

  40
  6
 11. ކޮރަލް

  އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގަ ހުއްޓަ ބުދު ދީނުގެ ބައެއް ޔޫއޭއީ އަށް ގެނެސް އެމީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދީ ބުދުފައްޅި އަޅާ ދެނީއެވެ. ރެފިއުޖީންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ ޔޫރަޕުންނެވެ. މުސްލިމުން ބާކީ ވެފައެވެ.

  24
  1
 12. ސާ

  ސުބުޙާނަﷲ.

  13
 13. މަކަރު ވެރިޔާ

  މީ ބާވާލެންވިދީނެންވެސްނޫ މީހަގީގަތުގައި ޔޫއޭއީގައި އުޅޭމުނާފިގު މުސްލީމުން އެމީހުން އިސްލާމްދީން ނެތިތުކުރުމަންކުރަމުންދާމަސަންކަތުގެފެށުމެން.އިބްރާހި އަލައިހިންސަލާމްވެސް ވަނީ މުސްލިމުންގެ ބިންތަކުން ބުދުތަކުން ސާފުކުރަންވާފަ. މިބުދުފަންޅި ތަކުން ސިރުކަން ގޮވާއަޑުވީ އެގައުމުގެ ޒުވާންޖީލު ހަލާކުކުރުމަން މަގުފަހިކުރުން.