ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަލިފާންގަނޑުތަކެއް ރޯވެ، އިތުރަށް ފެތުރެމުން ދާތީ ރަތް އެލާޓް ނެރެ، އަލިފާން ނިއްވާ މީހުންގެ ކުއްލި ހާލަތަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރި އިން އިސްރާއީލް ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދާއި، ބެއިރިތު ޙައްޤާއި، ހެބްރޮން ފަރުބަދަ މަތީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ވައި ހުރި ގޮތުން ދަނީ އިސްރާއީލްގެ އަވަށްތަކަށް ފެތުރެމުންނެވެ.

އަލިފާންގަނޑު ފެތުރޭތީ ވަރަށް ގިނަ ގެތަކުން މިހާރު ވަނީ މީހުން ހުސްކޮށްފައެވެ.

އަލިފާން ނިއްވުމަށް މިހާރު ވަނީ ވޮލެންޓިއަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ވެސް އެދިފައެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ އަލިފާންގަނޑު އިސްރާއީލްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ރޯވެފައެވެ.

އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލް މެވޯ މޮޑިއަމް ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށެއް މިހާރު އަނދާ އަޅިއަށް ވެފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލްގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ މިހާރު ވަނީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ޕްލޭނާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ ގިލާދް އެރެދަން އާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ފަޔާފައިޓަރުންގެ ކޮމިޝަނަރު މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީތެރިކަމަށް ވެސް އެދެން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނެ ގައުމުތަކާއި އެކު މިހާރު ވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލްގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ފަހަކަށް އައިސް އިސްރާއީލްގައި ރޯވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ހުދުހުދު

  އަލްހަމްދުﷲ ޔާﷲ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ޔަހޫދީން ނެތިކުރައްވާފާދޭ. އާމީން

  224
  2
  • ާަަަަކކކ

   އާމީން

   106
  • ާަާ

   ޢާމީން

   30
  • ވޯޓް ވަގު

   އާމީން

   6
   1
 2. ތަހުތު

  ﷲގ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނުބާއިޖައްބާރުންނެތިކުރައްވާންދޭވެ

  179
  1
 3. ފާތިމާ

  ނަސީބު

  102
 4. ޓިނު

  ކޯފާއެއް އައުމަށް ވަކިވަގުތެއްނުވޭ

  161
 5. ކިޔުންތެރިއެއް

  އަލްޙަމްދުލިﷲ

  142
  1
 6. ާދީބު

  އާމީން!

  122
 7. އާލު

  ތިޔަ އެލާޓް ދިގުދެމިގެން ގޮސް ތިޔަ އަލިފާން މުޅި ޔަހޫދީ ގެތަކަށް ފޯރައި އަނދައި ހުލިކުރައްވާށިއެވެ.!

  174
  2
 8. ބޯބުރި

  ހަމަ ރަގަޅު

  105
  1
 9. ަެައެކްސް

  އަލްޙަމްދުލިއްލާހި އެބައިމީހުން ނެތިކުރައްވާންދޭވެ.

  138
  4
  • ފާތިމާ

   އާމީން

   82
   2
 10. Anonymous

  االه اكبر

  93
 11. ނުއޮންނާނެ

  އިސްރާއީލްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި، އެމީހުންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއް ނުއޮންނާނެ، އެއީ ގަދަކަމުން ހިފާފައިވާ ބިންތައް، އެބިންތަކަށް އޭގެ އަސްލު އަހުލުވެރިން ރުޖޫޢަވާނެ އިން ޝާ ﷲ، އެއީ ގެރެންޓީ ކަމެއް އަހަރެމެން ގިނަދުވަހު ދުނިޔޭގައި ލަހައްޓަވައިފިނަމަ އެކާމިޔާބީ ދެކޭނަން.

  108
  1
 12. މާމަ

  އަލްހަމްދުﷲ ފަލަސްތީން މުސްލިމުންނާއި އަދިވެސް ބެހޭތި!

  76
  1
 13. ??‍♀️

  ﴿2﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  85
  • ޙައުލާަ

   ޢަހަމުދުލިިިިިިއލާހި

   35
   1
 14. ޒަހީން

  އަލްހަމްދުލިﷲ. މި ރަމްޟާންމަހުގައި ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރު. ﷲ އެއީ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ...

  104
 15. ޢަބްދުﷲ

  ރުފިޔާ ފައިސާ އަދި މުދާ ހުއްޓަސް ގުތުރަތީ އެއްވެސް ކަމެއް އަބުރާ ފޮނުވާނުލެވޭނެކަން އެޔާހޫދީ ވެސް ދަނޭ.. ޠޯގޫތުންގެ ( ޓެރަރިސްޓު ސިފައިން ) އައުވާނުން ލައްވައި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލަދޭނަމަ ޢޭގެ ބަދަލު ލިބޭނެ.. އެއީ ޔަހޫދީނަށް ހުރީ ކޯފާއެކެވެ.

  60
  1
 16. އަހުމަދު

  ތިޔަ ޔަހޫންދީން މުޅިދުނިޔެ ފަސާދަކޮށް މުޅިދުނިޔޭގައި މުސްލިމުން ތިބިއްޔާތިބިހާތަނަކުން މަރަމުން ގެއިންބޭރު ކުރަމުން ގައުމުން ބޭރުކުރަމުން ދަނީ ކެމިކަލް ހަތިޔާރާއި ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮއްގެން ގައުމު ތައް ސުންނާފަތި ކުރަނީ އެބައި މީހުނަކަށް ނޭގެ މުސްލިމުންގެ ހަތިޔާރު މާ ވަރުގަދަކަން މުސްލިމުންގެ ހަތިޔާރަކީއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކުﷲކުރާ ދުޢާކަން

  68
  1
 17. ޕޮފުބާ

  ރާއްޖެއިންވެސް ދާންވާނެ އަލިފާންނިއްވަން

  6
  26
 18. އހަރެން

  އަންނި ކޮބާ ފޮނުވަންވީނުން މިކޮޅުންވެސް ޕޮރެންޑުންތައް އަދަނީ ދެއްތޯ

  13
  9
 19. އަޙްމަދު

  އަލްހަމްދުﷲ ޔާﷲ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ޔަހޫދީން ނެތިކުރައްވާފާދޭ. އާމީން

  29
  2
 20. ރޮނާލްޑޯ

  الحمد لله ??

  13
  1
 21. އަލްޖިބްރާ

  ތިޔަ އަލިފާނުގައި އިޒްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ އެންމެން ފަނާ ކުރައްވާފާދޭވޭ ! އާމީން !

  14
  1
 22. މުޙައްމަދު

  މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމު އުންމަތް ފަލަސްޠީނަށްޓަކައި ﷲ އަށް ދަންނަވަމުން ގެންދަވާ ދުޢާގެ އަސަރު. މުސްލިމުންނަށް ނުޙައްޤުން އަނިޔާކޮށް، މުސްލިމުންގެ ބިންތައް ފޭރެމުންދާ އަނިޔާވެރިންނަށްވާ ވަރުގަދަ ޢަޛާބެއްކަމުގައި އަދި އިންޒާރެއްކަމުގައި ލައްވާށި!

  18
  1
 23. ޚައަވަ

  ޢަލްހަމްދު لله

  12
  1
 24. ޙައްވަ

  އަލްހަމްދުﷲ ޔާﷲ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ޔަހޫދީން ނެތިކުރައްވާފާދޭ. އާމީން

  15
  1
 25. އިޒްރާއީލު

  ޖައްބާރުންނަކީ އިޒްރޭލެއް ނޫން އިނގޭތޯ؟ އަރަބި ޖާހިލުން

  1
  8
 26. މީމު

  އަލްހަމްދުﷲ ޔާﷲ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ޔަހޫދީން ނެތިކުރައްވާފާދޭ. އާމީން

  8
  1
 27. ނަޒީ

  ޢާމީން

 28. ޝާހިދު

  ޔާ ﷲ ތި އަލިފާން ގަޑު ބޮޑުކުރައްވައި ޔަހޫދީންނަށް ގަދަފަދަ އަޒާބު ދެއްވައި އެބައި މީހުން ނެތި ކުރައްވައި މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާންދޭ! ޢާމީން

 29. ނަތަންޔާހޫ

  މުސްލިމުންގެ ދުޝްމަނުން ނެތިކުރައްވާ، ގާޒާގެ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާށި، އާމީން