އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހާއަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތެކެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ރަސްމީކޮށް ހަމަލާދިނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަކަށް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަވަސްވެ ގަތީ މިކަން ފަލަސްތީނުގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަށެވެ.

މި ހަމަލާގެ ރައްދު ދޭނެ ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިން މީހާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ބުނެފަައެވެ.

އިސްރާއީލުން 1967ގައި އިރުމަތީ ގުދުސްއާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި ހިފި ފަހުން މިހާތަނަށް 140 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރުމަތިން ގެދޮރު ބިނާކޮށް، އެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި އާބާދު ކޮށްފައިވާ ޔަހޫދީންގެ އަދަދު 600000 އަށް ވުރެ ގިނައެވެ.

ރިޕޯޓަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 1967 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއިލުން އިރުމަތީ ޤުދްސަށް އަރައި އެރަށް ހިފިފަހުން ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ 5000 ގެ ތަޅާލާފައި ވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް އަތް ގަދަކޮށްފައިވާއިރު 1948 ވަނަ އަހަރު އުފެދިގެން އައި އިސްރާއީލް ދައުލަތް ފެށުމާއެކު މުސްލިމުންގެ ތިންވަނަ މުޤަސްދަސް ބިން ކަމުގައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި މުސްލިމުންގެ ލޭ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ އޮހޮރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ނިކަމެތިމީހާ

  މިވާހަކަ ނުޖެހޭ ނޫހުގަ ޖަހާކަށް

  9
  22
  • ޖެހޭ

   ދިވެހި ޒައޮނިސްޓުން ކިތައްމެ ނުރުހުނަސް
   މި ޚަބަރަކީ މުހިއްމު ޚަބަރަކަށްވާތީ ނޫހުގަ ޖަހާފަ އެއޮތީ.

   16
   2
   • އަޝްފާގު

    ކަލޭތީ ޓެރެރިސްޓެއްކަން އޮތީ އެނގިފަ

    1
    7
    • ކަޝްފާގު

     ޓެރަރިސްޓްޓަކީ ކާކުކަން އެގޭނެ އާޙިރަތްދުވަހުން. ކަލޭ ހާދައަވަސް އަރުވާލާގެންނޭ ތިއުޅެނީ މީސްމީހުން ލޭބަލްކުރުމުގަ. ތިފާޑަށް ހިކިހިއްވަރު އަރާގެން އުޅޭނީއަސްލު ޓެރަރިސްޓުން. ކީއްކުރާނީދޯ ހާލަތް. ވާނުވާނޭގުނަސް ރޯނުއެދުރުހެދިގެން އަމިއްލައަށް ވަނީހަމަ ފަލީޙަތް. ޙެހެހެހެހެ

  • Anonymous

   އަލްހަމްދުލިﷲ. ޔަހޫދީން ތަޅާ މަރަންވީ.

   19
   5
   • އެނޮން

    މިއުޅެނީ ޓެރަރިސްޓުން އުފަން ކުރުވާ މީހުން.

    2
    10
    • ހަންޑި

     ޓެރޮރިސްޓުންނަކީ ކަލޭމެންފަދަ ޒަޔޮނިސްޓުން

  • އަދުނާނު

   އެންމެ މިހަކަް ހމަލަ ދިނުމާ ފައުޖެއް އައިސް ކުދަކުއްޖެއް މުސްކުލިއެއް ނުބަލ ހަމަލާ ދީ ތަން ސުންނާފަތި ކުރުމާ ވަރަސް ތަފާތުވާނެ.

   3
   3
  • ޖެހޭ

   ދެން ކޯޗެއް ޖަހަންވީ؟!

 2. ކަހެރުވައް

  ތެދު ޚަބަރެއްނަމަ ދެން ނިކަން ހޭން ތިބޭތި. ފަހުން ނުބުނާތި އެނުލަފާ މީހުން ކަމަކާ ނުލާ އަހަރެމެން ޝަހީދު ކުރަނީއޭ.

  3
  10
  • އާދަނު

   ފުރަތަމަ އަރައިގަތީ ކީއްކުރަން؟ 6 ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައަކީ ކިހިނެއް ވީ ކަމެއްކަން ކަލެއަކަސް ނެންގެ ދޯ؟

   1
   1
 3. ޑުވައިރު ސޯރެކް

  އެސޮރު މަރާލައިގެން ހަމަނާވާލައިގެން ކަލޭމެން ޓެރަރިސްޓުންނަށް ތިބެވޭތޯ މަމެން ބަލާނަން.

  1
  6
  • ހަސަނު

   މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކުޑަކުދިން ކޮޅަކާ މުސްކުޅިން ކޮޅެއް މެރުން ފިޔަވާ.

   3
   1
 4. ފާރު

  އެމީހުން ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން ސަތޭކައިން މަރަމުން ދާއިރު މައްްްްްްްސަލައަކަށް ނުވޭ. އިޒްރޭލުގެ އެންމެ މީހަކު މަރާލުމުން މައްސަލައަކަށް ވަނީ. ބޯ ހަލާކު.

  4
  1