ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކާވެނި ކުރި އެންމެ ހަގު ދެ ކުދިން ކާވެނިކޮށްފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ޢަލީ އަލް ކައިސިސް ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ އުމުރުން އޭރުވީ އެންމެ 14 އަހަރެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ވީ 13 އަހަރެވެ. އޭގެ ދޮޅު އަހަރުފަހުން އެމީހުންނަށް ވަނީ އަލަތު ދަރިފުޅަކު ލިބިފައެވެ.

ދަރިފުޅު ލިބުނުއިރު އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ އަލީ އަލް ކައިސީއަކީ ގްރޭޑް 10ގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. 15 އަހަރުގެ އަންހެނުންނަކީ އަލީގެ ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެކެވެ. ސައުދީގައި ތިމާގެ މީހުން ކައިވެނި ކުރުމަކީ އާއްމު ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މިފަހަކަށް އައިސް މިހައި ހަގު އުމުރުގައި ކުދިން ކާވެނިކުރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކުދިން މިފަދަ ގޮތަކަށް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށަނީ އެ ކުދިންގެ އާއިލާ އިން ބޭނުންވެގެންނެވެ.

އަލީ އަލް ކައިސީ

2017 ވަނަ އަހަރު އަލީގެ އަންހެނުން ވިހަން ތައްޔާރުވުމުން ގެންދެވުނީ އަސްކަރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އަލީއާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް 18 އަހަރު ނުވާތީ، އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ ހާޒިރުގައި މެނުވީ އޭނާ ވިއްސަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެއީ ސިޒޭރިއަންއެއް ހަދަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެކަމަށް އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ ސޮއި ބޭނުންވާތީއެވެ.

މިއާއެކު އަލީ ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހުގައި އަންހެނުންގެ ބައްޕައާއި ނުލައިވެސް އޭނާގެ އަންހެނުން ވިއްސަން އެ މީހާ ރުއްސުވާފައެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައަކާއި ނުލައި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާފައެވެ. އަލީ އެ ކުއްޖާއަށް މުހައްމަދު ކިޔާފައިވާއިރު އެއީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަންކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކަށް ޢަލީ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އަލީ އަލް ކައިސީ ދަރިފުޅާއި އެކު

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލީގެ ދަރިއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ ހެދީ ޢަލީގެ މަންމައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު ބަލާނެ ގޮތްވެސް މަންމަ ވަނީ ދެ ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދީފައެވެ. މި ހާދިޘާ ހިނގުމުން މި ވާހަކަ މުޅި ސައުދީއާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ދައްކަމުން ދިޔައިރު، އެއް ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުން މިއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އަނެއް ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުދިން މިފަދަ ކަންތައް ކުރާއިރު އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއް ކަން އެ ކުދިންނަކަށް ނުވިސްނޭނެއެވެ.

މިހާރު ޢަލީގެ އުމުރުން 18 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެމީހުންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް ވަނީ 02 އަހަރު ފުރިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ޢަލީއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ އުޅެމުންދަނީ އުފާވެރިދިރިއުޅުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ތުނިޔަ

  ކާފަރުން ޒިނޭކޮށްގެން ދަރިން ހޯދިޔަސް އޯކޭވާނެ...އެކަމަކު ކައިވެނި ކޮށްފިއްޔާ މައްސަލައެއް!

  392
  17
 2. أمة الله

  بارك الله

  191
  8
 3. ކަހަނބު ވިތްޓޯ ޓޯ

  އިބުނި އަބްދުލް ވައްހާބު ކައިވެނި ކުރެއްވި އިރު އުމުރަކީ 13 އަހަރު.ދެފަރާތުގެ އާއިލަާ އިން އެއްބާރުލުން ދޭނަމަ އެއީ އެންމެ ރަގަޅު ކަމެއް.ޔޫރަޕްގައި ހައިސްކޫލް ކުދިން ހުރިހަާ ކަމެއް ކުރޭ އެއީ ފުރީޑަމް ޑިމޮކްރަސިީ މުސްލިމް ކުއްޖެއްނަމަ ކައިވެނި ކޮށްފިނަމަ ކަޓުވީ .

  266
  12
  • އެނގުން

   އިބްނު އަބްދުލް ވައްހާބަކީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްކަން އެނގޭތަ

   18
   33
   • ަަވިަމ

    އެއީ އިސްލާމީ ތާރީޙުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ ޢިލްމުވެރިއެއް!

    35
    3
 4. އަލީ

  ވަރަށް ސަޅި

  176
  12
 5. ޝައިޚް އަބްދުﷲ ބިން ޖަނާބު

  މީ ރާއްޖޭގަވެސް ވާންވީ ގޮތަކީ..އިންޝާﷲ އަދި މިގޮތަށްވާނެ..މަރަށްމަރުހިފޭނެ..އަތްކެނޑޭނެ..10 އަހަރުގަ ކައިވެނި ކުރެވޭނެ..

  175
  25
  • ރަޒާން

   14 އަހަރުގެ ކުދިން އެމީހުންގެ 15 އަހަރުގެ ބޯއިފްރެންޑަށް ބަލިވެ އިނުމަށް ވުރެން މާ ރަގަޅު ކައިވެނިކުރުން. 13/14 އަހަރުގެ ކުދިން ރައްޓެހިވެގެން ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނުން މާ ހުތުރު.... ކައިވެނި ކުރާ ވަރަށް ވުރެން ކުޑައިއްޔާ ޒީނޭ ފަދަ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލްތަކަށް އަރައިނުގަނެ ރީތިކޮށް އުޅެބަލަ ކުޑަކުދިން ހެން. މި ދިވެހި ރާއްޖޭގަ މި އިވެނީ 13/14 އަހަރުގެ ކުދިން ބަލިވެ އިނީ އެއުމުރުގެ ބޯއިފްރެންޑްގެ ދަރި އަކަށްށޭ. ވަރަށް ދެރަ.

   16
 6. ފާއިޒު

  މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ބައެއް މާމައިން ނާއި ކާފައިން (މީގެ 70ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އުފަންވެފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން) ގެ މަންމައިން ޢުމުރުން 12 އަހަރު13 އަހރު ހިސާބު ކައިވެނިކޮށް ދަރިން ލިބިފައިވޭ. ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން އުޅުނު ޢާއިލާތައްވެސް އޭގެތެރޭ ބައިވަރު

  129
  6
  • ކުސުމް

   އަހަރެން އަމާ އަހަރެން ބައްޕަޔާ އިން އިރު 14 އަހަރު. ދޮންބެ ވިހެއި ފަހުން 15 ފުރުނީ. އައްޕައަށް 24 އަހަރު. އަދިވެސް އަލަތު ކައިވެނި މަތީ. ވ ލޯބިން. 6 ކުދިން ތިބޭ. އަހަރެމެން ނިކަން އުހާއު ވެރި

   78
   2
 7. ޢިކުރާމު.

  ބާލިއު ވުމުން ކައިވެނިކުރުން ހަމައެއްވެސް މައްސަލައެއްނޫން

  89
  5
 8. ޖީންސް

  މީ މާ ސަޅިކަމަށްވެގެން މި ހެޑްލައިންގެ ދަށުން މިކަހަލަ ޚަބަރުތައް ލިޔާނެކަމެއް ނެތް

  18
  107
  • ޝިފް

   ކަލޭމެނަށް ހުޅަނގުގެ މީހުން ޒިނޭކުރާ ޚަބަރު ލިޔުނީމަ އޯކޭދޯ.ބަލަ ހުއްދަ ކަމެއްގެ ވާހަކައޭ އެލިޔުނީ.

   74
   4
 9. XD

  ކީއްވެޔޯ ނުވިއްސީ. އެއުމުރުގެ ކުދިން ކައިވެނި ކުރުވަނީ އެކަމުގަ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާތީ އޭނު.

  33
  17
  • ކޯލީ

   ޚަބަރުގަ އޮތީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވެ ވިހޭ ވާހަކަ. އެކަމު ސިޒޭރިއަން ހަދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބައްޕަ ގެންނަން ބުނި ކަމަށް

   23
  • ޢީސަ

   ވަގުތު މީސަލަފް މީހުން ހިންގާ އެއްޗެއްތަ. މަސަލާން. ލަދުގަނެއްޖެ

   22
   • ޔަނާލް

    އީސަ ލަދެއްނުގަނޭ ދޯ މި ރާއްޖޭގަ މި އަހަރު 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އޭނާގެ 15 އަހަރުގެ ރައްޓިހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ ޔަށް ނަހަލާލަށް ބަލިވެ ދަރިއަކު ލިބުނީމަ... ޒިނޭކުރުން ފަދަ ހަރާމްކަންތަށް ކޮށްގެން 14/15 އަހަރުގެ ކުދިން ވިހެއީމަ ލަދެއްނުގަނޭތަ

    15
    1
 10. ކޮންމެއަކަސް

  ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން ހިނގިޔަސް ވަރިހަމަ އެވެ. މި ޚަބަރު މަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ލަދުވެތިކަން އިޙުސާސް ކުރެވުނެވެ.

  7
  60
  • ާަަަ❤️

   ޒިނޭގެ ނުބައި ފާފައަށް އަރައިގަތުމަށްވުރެ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދަރިއެއް ލިބުނީމަ މާރަނގަޅު...???

   90
   2
 11. ސިޑް

  އަހުރެންގެ މަމްމަ ކައިވެނި ކުރިއިރު ތޭރައަހަރު އެގާރަކުދިންވިހެއި މިހާރު ދުނިޔޭގަ8ކުދިންއެބަތިބި މީޝާﷲ

  26