އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންޑީ ޓީވީއާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ވެއްޓިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ކާށީ ޑިސްޓްރިޓް އަށެވެ. ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު މަންޒަރު އިންޑިއާ އަދި ޓިބެޓް ހިއްސާ ކުރާ ބޯޑަރުގައި ތިބި އިންސާނީ އެހީ ދިނުމުގައި މައްސަކަތް ކުރާ ޓީމަކަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ވެއްޓިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ސާފެއް ނުވާ އިރު ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުން މިހާތަނަށް ތިން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް އެހެން ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ވެއްޓިފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަތުރު ކުރި ހެލިކޮޕްޓަރެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. މދޖެުސ

  މިފެންވަރުގެ ހެލިކަޕްޓަރު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރީމޭ ކިޔައިގެން މިތާ އައިސް ބަގުޑި ބައްދައިގެން އުޅެނީ.

  33
  2
 2. އަބްދުﷲ

  މި ހަބަރަށް ހިނި ގަނޑެއް ޖަހާލަން ބޭނުން، އެއީ ކަޝްމީރު ގެ މުސްލިމުންނަށް ޓެރަރިސްޓު މޯދީ ކަންތައް ކުރާ ގޮތުން. އެކަމަކު ﷲ އަށް ޓަކައި އެކަން ހިންދާލިން. އެއީ މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ އޯގާތެރިވުން ކަމަށް ވާތީ.

  54
  2
 3. ޖަހާންގީރު

  އަލްޙަމްދުލިﷲ !

  32
  5
 4. Anonymous

  އަލްހަމްދުލިﷲ

  21
  1
 5. އިންސާފު

  އާމީން...

  5
  1