އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ އެޤައުމުގެ ޖައްވީ އުޅަނދު، "ޗަންދްރަޔާން-2" ހަނދުގައި ޖައްސަން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އުޅަނދާއި ގުޅުން ކެނޑި އެގައުމުން ހަނދަށް ދިއުމަށް ކުރަމުން އައި މަސަތްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން ހަނދަށް ދިއުމަށް ކުރި މަސަތްކަތް ނާކާމިޔާބުވެގެން ދިޔަ އިރު ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ''ޗަންދްރަޔާން-2'' އާއި މުއާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑިގެންދިޔައީ ހަނދުގެ 2.1 ކިލޯމީޓަރު މަތީގައި ވަނިކޮށެވެ. މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އިސްރޯގެ ސައިންޓިސްޓެއް ބުނީ އުޅަނދު ކްރޭޝްވި ކަމެއް ނޫން ކަމެއް ޔަގީނެއް ނުވާ ކަމަށާއި ޑޭޓާ ތައް އެއްކޮށް މިހާރު ވާނުވާ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ހަނދަށް ދިއުމުގެ މިޝަން އާއި ގުޅޭގޮތުން މިރޭ އިސްރޯ އިން ބެންގަލޫރުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ވެސް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްލާފަ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ދާން ކުރި މަސަތްކަތް ނާކާމިޔާބު ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު މި އަަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ދިއުމަށް އިސްރާއިލް އިން ކުރި މަސަތްކަތް ވެސް ވަނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ފެނަށްގޮސްފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ހަނދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މަސަތްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުވީ ވަރަށް މަދު ގައުމުތަކަށެވެ. ޗައިނާ އިން މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވި އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނދަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ޝަރަފް ހޯދި އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ވެސް އަންނަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަނދަށް ދިއުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު "ޗަންދްރަޔާން-2" ހަނދަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ފަށައި އުދުއްސާލީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު، އިންޑިއާގެ ސަތިޝް ދަވާން ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އޯބިޓުން ނިކުމެ ހަނދަށް ސީދާ ދަތުރު މި އުޅަނދުން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "ޗަންދްރަޔާން-2" މިރޭ ހަނދުގައި ޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރީ، މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހަނދުގެ އޯބިޓަށް ވަދެ، ހަނދުގެ ވަށައިގެން ދައުރުވުމަށްފަހުއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޖައްސަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ހަނދުގެ ދެކުނު ފަޅީގައެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ހަނދުގައި ޖެއްސި އުޅަނދުތައް ތިރިކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ރޭޕިސްތާން

  ޕަކާސް..!

  139
  7
 2. ސަންމަން

  ހައް ހައް ހައް ހައް ޕަކާސް.. ބާޖާޖް ސެޓެލައިޓު

  147
  10
 3. އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު

  ހަނދަށޤ ދާން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެތި ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފިހެން ހީވަނީ

  221
  13
 4. ރާއްޖެ

  ތި ތަޅާ ބުރުވާލި ފައިސާއަށް ކިތައް ފާހާނާ އެޅޭނެ؟

  191
  6
 5. މާމިގިލީ މީހާ

  ކޮބައިތަ މޯދީގެ ގެރިކަލާންގެ. ގެރިއެއް ހަނދައް ފޮނުވާބަލަ.

  169
  3
 6. ސައިންޓިސްޓް

  ޙަހަ އަދިވެސް މާ މޮޅު ބަޔަކަށް ވެގެން ހުރިހާކަމެއް ކުރަން އުޅޭތި

  141
  6
 7. ނޫރު

  ޕރ.އުގައިލް ގެ ބެއްލެވިމުގެ ދަށުން ހަނދަށް ކަޅުއޮއްފުށްމި1 ފޮނުވުމުގެ ސައިންޓްފިކް ޕޮރޮޖެކެޓްއެއް ފަށަންވީ... 22 މިލިއަން ޑޮލަރ ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ....

  112
  10
 8. ހާލާ

  الحمدللّه

  137
  5
 9. ަސދަސދ

  ހާދަ އުފާވެރި ޚަބަރަކޭ.

  53
 10. ޒީ

  މާތާހިރުވީސް ދޯ ތިގައުމުގަ އުޅޭ ފަގީރުންނަށް އެފައިސާ ހޭދަކުރިނަމަ!
  އަހުންގަބޫލް ނުކުރާނަން ގެރިމޯދީ ހަނދަށް ދިޔައޭބުންޔަސް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ގުރުއާނުން އެބައޮތް ފެންްނާން!
  އެންމެ ފަހުވަގުތާޖެހެންދެއްވެސް މަސައްކަތް އިންސާނުން ކުރާނެވާހަކަ އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން!
  އަދިވެސް މާރަގަޅުވާނެ ރޭޕު ކުރުން ހުއްޓުވަން އުޅުނީޔާ!

  43
  1
 11. ޝތދގ

  ????????

  28
 12. أحمد

  الحمدالله

  38
 13. މޯދީ

  ތިޔައީ އަންނި ހައްޖައް ދިއުން ކަހަލަ ކަމެއް. ލޮލް...އެސޮރުވެސް އެއްފަހަރު ބުނި ހައްޖުގަޔޯ މި އުޅެނީ...އެކަމަކު ސައުދީން އެންގީ އެސޮރު ނުދާ ކަމަށް

  43
 14. މޯދީ

  ރާއްޖޭގެ ދެފަޅުރަށެއް އަވަހަށް އިންޑިޔާއަށްދޭންވީ!

  28
  3
 15. ޙަރީބު

  އަލްހަމްދުﷲ

  39
 16. ބާޜީ

  ޢިންޑިއާ ކުރަފިސޮރުންނަށް ވާނެ ކަމެއް މި އުޑުދަށުގަ ނުވާނެ.... މޯދީ އިސްތިއުފާ

  33
 17. ބާޜީޜީ

  ޢިންޑިއާ ކުރަފިސޮރުންނަށް ވާނެ ކަމެއް މި އުޑުދަށުގަ ނުވާނެ.... މޯދީ އިސްތިއުފާ..

  22
  1
 18. ސިކަންދަރު

  ތިޔަށް ހިންދީ ޑްރާމާއެއް ހަދަންފެނޭ!

  40
  1
 19. ނަސީދު

  މިވެރިންވި ރޭޕްކުރަން މާފޯރިހުންނަބައެއް އެކަމައް ބެސްކުރަންވީހެންހީވަނީ ހަނދައް ދިއުމުގެކުރިން

  34
 20. الحمدللّه

  33
 21. ކ

  ލޮލް. ހަހަހަ..
  ތިކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރި ފައިސާތައް އިސްރާފު ކުރުމުގެ ބަދަލުގަ ފާހާނާ އަޅައިދީ މަގުމަތީގަ ގެދޮރު ނެތިފަ ތިބޭ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހި ކަމެއް ދިންނަމަވެސް އިސްރާފު ނުވީސް.

  ހީހީ ހަލާކު

  33
 22. އާދަނު

  ރަނގަޅު ހަމަ .މުސްލިމުންނަށް ދުއްތުރާކޮށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދަނީ.މިކަމާ މިސަރުކާރުން ހިތާމަ ފާޅު ނުޖުރައްވާބާ؟

  32
 23. އަހުމަދު

  ނުދެނަހުރީމުތަ؟ އިންޑިޔާއިން ފައިސާ ދީގެން އއ އުކުޅަހުގައި ހެދި ސެންޓަރުން ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަން އުގައިލު އެބަ އުޅެއެއްނު ... އެސެންޓަރު އަޅަން ބިޑް ކުރުމަށް ފަހު ބިޑް ކެންސަލް ކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޔަކަށް ދީގެން 28 ދުވަހު ތަން އެޅީ ނުހަނު ބޮޑު އަގުގައި މިވާހަކަ އުގޭލު ނުދައްކަނީ ކީއްވެބާ... ކުރީ ސަރުކާރުގެ ކަރަޕްޝަނޭ ކިޔައިގެން ފޭސް ބުކުގައި ބަނދިވަރު ލިޔުނު ... ރިޔާސީ ކަމިޝަނުން ވެސް މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރަން މީނާ އަށް ފައިސާ ބޮނޑި އެއް ދިން .. 2009 ގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިން ފަޅު ރަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނެގީމާ އުގޭލުވެސް ރުޅިގަދަވީ ނޫނޭ ވާ މޮޅު ތަންތަނުން ސައިންޓީސް ޓުން ގެނެސް ގެން ވަރަށް އަވަހަށް ތިޔަ ކަން ކުރަން އިއުލާނު ކުރާނެ އެއީ ލޯކަޅު އިންތިހާބަށް ޖަހާ މަޅިއެއް

  25
  2
 24. ބޯދީ ބޯގޯސް

  އެތައްބަޔަކު ހައިހޫނުކަމުގައި ވަނިކޮން ތިކުރީ ވަރައްބޮޑު އިސްރަފެއް އެފަގީރު ނިކަމެތިންގެ އެތައްދުބަހެއްގެެ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތި ކުރާލަރި އެދިޔައީ އަލަފާނައް

  29
 25. ޑރ.ކަލާމް

  އިންޑިޔާގެ އުޅަނދު ހަނދުގައިޖައްސަންއުޅުނު ފަޅިއަކީ އޭލިޔަނުންއުޅޭފަޅި. އެމީހުން އެއުޅަނދު ހައިޖެކް ކޮށްފިކަމަށް އެމީހުންގެ ބާރުގެދަށަށް ދެނެސްފިކަމަށް ރޭގައި އެމީހުން ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިޔާގެ އެސްރޯ އަށް ވަނީ އަންގާފާ.

  27
 26. Anonymous

  ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް ހަޔރ ކުރަންބުނޭ މޯދީ ކައިރީގަ

  23
 27. މަ

  ތިކުތަނީ ވަރަށް ނާ ތަހުޒީބެ ކަމެއް. މީހުންގެ ނާކާމިޔާބީއަށް މަލާމާތް ކުރުން. ޓިޕިކަލް ދިވެހިން.!

  13
  37
  • ޝތދގ

   މުސްލިމުން މަރައި، ގެރިއަށް އަޅުކަން ނުކުރާމީހުންނަށް ދުއްތުރާ ކުރުމަކީ ތަހްޒީބްކަމެއްތަ؟
   ގައުމުގެ 80 ޕަސެްނޓް މަގުމައްޗަށް ގަލާ ހާޖަތް ކުރާތަން ނުފެނި މިހާ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރީ ތަހްޒީބް ބައެއްތަ ؟

   37
 28. ދޮން ބަބުރު ސޮރު

  ރަށުގެ އާބާދީ 70 ޕަސެންޓު މީހުން މަގުމައްޗަށް 2ޙާޖަތަށް ދިޔަޔަސް، އެހެން މީހުން ނުދާ ތަނަކަށް ދިޔާމަ އެހެން މީހުން ނުދާ ހިސާބަކަށް ގޮސް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑު ހެދި ބަޔަކަށް ހިން ދުސްތާން ވާނެނޫންތަ

  25
  2
 29. ބޮޑުގެރި

  ޢަލްހަމްދުﷲ މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުން ނިކަމެތި ކުރަށް ވާ ފާދޭވެ އާމީން

  40
  1
 30. އިސްދޫ މީހާ

  އެންޓް. ކަމިންގ??

  21
 31. ނާސާ މޯލްޑިވްސް

  ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖައްވީ އިދާރާ އެއް އުފައްދަން ވީނު. އޭރުން އުގައިލް އާއި ނާސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރް ޖިމް ބްރެންޑެސްޓައިން މަރުހަބާ ކިޔާނެ. ޔާންޓެ ސަރުކާރުން މިކަން ވެދާނެ. އެކަމަކު ކިނބޫ ވެރިކަމުގައި ހިޔެއްނުވޭ 100% މިކަން ކާމިޔާބު ވާނެހެން. ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ރޮކެޓް ޖައްވަށް ފޮނުވިޔަސް މާ ކޫލް ވާނެ. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް މިކަން ހިނގައިދާނެ. ރާއްޖޭގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބިންހިއްކައިގެން ރޮކެޓް ފޮނުވާ ސްޓޭޝަން ވެސް ހެދޭނެ. ހިތަށްއަރާ އިން ރާއްޖޭގެ ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވައިފައިވާ ތިބޭ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުދިން ކޮޅެއް އެސްޓްރޯނަޓަކަށް ވެގެން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައި ދޭން ނުކެރެނިބާވައޭ؟

 32. ޓިޕިކަލް ދިވެއްސެއް

  ދިވެހިން ކޮށްފިއްޔާ ހައްތާވެސް ނާތަހުޒީބު ކަންތައް. ހިންދީން ގެރިޔަށް އަޅުކަންކޮށް، ގައިގައި ގެރިގުއި އުނގުޅައިގެން، ޅަކުއްޖެއް ކުޑަކުއްޖެއް ޒުވާނެއް މުސްކުޅިއެއް ނުބަލާ ރޭޕްކުރަމުން ދާއިރު އެއީ ހަމަ ފަސްޓްކްލާސް ތަހުޒީބު. ސިކުނޑިދޮވެލާފަ ހުއްޓަސް ބޮޑުވަރު!

  11
  1
 33. ދދދދދދ

  ޖަހަންނަމައަށް ދޭ. ހަނދަކަށްވެސް ނޫން ދެވޭނީ

  11
 34. ރާކަނި

  އަލްހަމްދު ިiﷲި

  10
 35. މޯދީ

  ތިފައިސާ ހަރަދުކޮށްގެން ދުވާލަކު ހިންގާ ރޭޕްތައް މަދުކުރަން އުޅުނު ނަމަވެސް ދޯ... ހަހަ
  ޗަންދުރަޔާން ކައިރީ އަހާބަލަ ކޮބާހޭ ކޮންތާކަށްހޭ ވަދެ ތި އޮތީ

  14
 36. ހުޅުރާއްޖެ

  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. އިންޑިޔާއަކީ މި ސަރަހައްދަށް ޖެހިފައި އޮތް ވަބާއެއް.

 37. އަބުދުﷲ ރަސީދު

  ހާދަ އުފާވެރި ޚަބަރަކޭ.