ކުރުދީންގެ ކޮންޓްރޯލު ދަށުގައި އޮއްވައި ތުރުކީ ސިފައިން އަންހެނުންތަކެއް ސަލާމަތްކުރި ޕްރިޒަން ކޭމްޕުގެ ކޮންޓްރޯލު ނިރުބަވެރި އައިއެސް ޖަމާއަތުން ހޯދައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 70،000 އަށް އަރައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ތުރުކީ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ޖަލު ކޭމްޕުގައި ތިބި އައިއެސްގެ ބައެއް މީހުންގެ 800 އެއްހާ އަނބިން ވަނީ ފިލާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ފިލި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ޓޫބާ ގޮންޑަލް އާއި އޭނާގެ 2 ދަރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ޓޫބާ އަކީ ޝަމީމާ ބޭގަމް ސީރިޔާ އަށް ގެންދިއުމަށް ޝަމީމާގެ ބޮލަށް އެރުނު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

ތުރުކީ އިން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން އެ ގައުމަށް ވާގިވެރިވަމުން އަންނައިރު ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޢާން ވަނީ އެގައުމަށް ދެމުން ދިޔަ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލީ އެމެރިކާއާ އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ވިލާޔަ ފޭސްބުކް

  الحمدلله

  9
  5
 2. ވިލާޔަ ފޭސްބުކް

  އަލްޙަމްދުލިއްލާހި

  9
  5
 3. Anonymous

  ޢަލްހަމްދުލިﷲ

  9
  5
 4. ޔޭޔޭ

  ރަނގަޅު. ކޭމްޕް ތަކުގަ ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ނައް ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ކަންތައް ކުރަނީ ވަރައް އަނިޔާވެރި ކޮއް. މުސްލިމު އުޚްތުންނައް އަނިޔާ ކުރުމާއި ރޭޕް ކުރުމާއި ފޭރުން އިންތިހާ. ފައިސާގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑު ގައި ގަހަނާއެއް އޮތަސް އެވެސް ދަމައިގަނޭ.

  12
  2
 5. ހުދުހުދު

  އަލްހަމްދުﷲ ކުރުދީންނަކީ ކޭމްޕް ތަކުގައި ތިބޭ އުހުތުންނަށާއި
  ކުޑަކުދީންނަށް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތާ ބައެއް. އެމީހުން ގުރުއާން ކިޔެވުންވެސް މަނާ ކޮށްފަ އޮންނަނީ. އުހުތުން ރޭޕް ކުރުމާ ފޭރުމާ އެތައް ނުބައި ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ ބައިގަނޑެއް އެއީ

  11
  2
 6. ގާފް

  الحمد الله.
  ކޮންމެ ތާކު ތިއްބަސް މުސްލިމުން އެއީ ހަމަ އަހަރެމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން. ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވާންޖެހޭ. ކޭމްޕް ތަކުގަ ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނައް ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ހަދަނީ ހަދާނެ އެއްޗެއް. ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ލައުނަތް ލެއްވުމަށްއެދި ދުޢާ ކުރަން.

 7. Anonymous

  ދިވެހިންގެ ތެރޭގަ އުޅޭ ބައެއް މީހުނައް ކުރުދީންނޭ ބުނީމަ ނޭގޭ ވާނުވާއެއް. ކުރުދީންނަކީ އެމެރިކާ ޕަޕެޓް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް. މިބައިމީހުން ބޭނުންވަނީ ސީރީޔާ އަދި ތުރުކީ އާއި ވަކިވެގެން ވަކި ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރުމައް. ކަން މިހެންވުމާއި އެކު ތުރުކީ ތެރޭގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދީ އެމެރިކާގެ މަދަދުގައި މިބައި މީހުން ބޭނުންވަނީ ވަކ ިސަރުކާރެއް މި 2 ގައުމު ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން. އެމެރިކާ މިބައިމީހުނައް މަދަދު ދެނީ ތެލުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ކުރުދިސްތާނަކީ އިރާގުގައިވެސް އެންމެ ތެޔޮ ގިނަ ސަރަހައްދު. އެހެންވެ ތެލުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި އެމެރިކާ ކުރުދީންނައް އެހީ އެދެނީ އަހްލު ސުންނަތް ވަލް ޖަމާއަތާ ދެކޮޅައް. ކޭމްޕް ތަކުގައި ތިބީ އަހްލު ސުންނާ ވަލް ޖަމާއަތުގެ މީހުން. އެހެންވެ މި ކުރުދީ މުޑުދާރު މީޙުން އެމެރިކާ ނަޖިސް ސިފައިންނާއި އެކު މުސްލިމް އުޙްތުން ރޭޕްކޮއް ކުޑަކުދީންވެސް ރޭޕްކޮއް މަރާލާ. މައްސަލަ އަކީ ވާނުވާ ނޭގި ކޮމެންޓް ކުރާތީ

  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކަލޭ ދޭބަލަ ތި ޖަމާއަތާ ގުޅެން