ފަލަސްތީން މިނިވަން ވަންދެން ހުއްޓާނުލާ މުޒާހަރާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަށް ހޯދަން އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މުޒާހަރާތަށް ހުއްޓާލާނީ ފަލަސްތިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތަށް ލިބި އެޤައުމުގެ ބިންތަށް މިނިވަން ކޮއްފައި ކަމަށް، ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމާސްގެ ލީޑަރު ހަނިޔާ ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިނަށް ހިއްވަރު ދީފައެވެ. އަދި މި މުޒާހަރާތަށް ހުއްޓާނުލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ހަނިޔާ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނު އިސްރާއީލުގެ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

30 މާޗިރު އިން 5 މޭއަށް ކުރިއަށް ދާ މި މުޒާހަރާގައި ހަމާސް އަދި ފަތަހަ ޖަމާއަތުން ބައިވެރިވަމުންދާއިރު މުޒާހަރާގެ މައިދާނުގައި ވަނީ ފޭލިގެ ތަކާއި ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަންތަން ހަދާފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމައްޓަކައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ޝަހީދު ކޮއްލި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު 31 އަރައިފައިވާއިރު ފަލަސްތީނުގެ ސިއްޙީ ވުޒާރާއިން ބުނާގޮތުގައި މުޒާހަރާގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2,850 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި 79 މީހަކަށް ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް އެފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ އިތުރުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކަރުނަގޭސް ވެސް ޖަހާފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނަމުންދަނީ، މި މުޒާހަރާއަކީ ފެންސު ފަޅާލާފައި އިސްރާއީލުގެ ތެރެއަށް ހަނގުރާމަވެރިން ވަނުމަށް ނުވަތަ އިސްރާއީލަށް ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ފަރުދާއަކަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނީ އަމިއްލަ ގެދޮރުން ނެރެ ރެފިއުޖީންނަށް ހަދާފައިވާ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އެނބުރި އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ގޮވާލައެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވި މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޣައްޒާ ގައެވެ.

މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން އިސްރާއީލް ސިފައިން ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ސީދާ މީހުންގެ ބޮލަށް ނުވަތަ މެއަށް ވަޒަން އަރާގޮތައް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހައްދުފަނައަޅާފައި ވާއިރު އދ.ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ ތަރުޖަމާން ލިޒް ތްރޯސެލް މިއަދު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީންގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް އިސްރާއީލަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން "ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓާން"ގެ ނަމުގައި ފެށި މުޒާހަރާތަކަކީ 1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުމުން، އެބިން ދޫކޮށް ދާން ޖެހުނު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ ބިމަށް ރުޖޫއަވުމުގެ ހައްގު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކުރާ މުޒަހަރާތަކެކެވެ.

ނަމަވެސް އިސްރާއީލުން ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ ގާޒާގެ ވެރިކަން ކުރާ ހަމާސްއިން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާތަކެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ދިވެހިން

    ފޭލިގެ އަޅާލަ އަޅާލަ ހުރޭ ތަމެން. މަމެން ތިބޭނަން ހޭން. ތަމެން ޓެރަރިސްޓްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތިވަންދެން މުޒާހަރާ ކުރިއަސް ވާނެކަމެއް ނެތް މަޔާހޮކީތަކާ