ޗައިނާގައި ދިމާވެފައިވާ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވައި، އިޖްތިމާއީ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށްބުނެ އެގައުމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ފްރާންސުގެ ނޫހަކާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީމެއިލްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ނިންމާފައިވަނީ އެގައުމުގައި މީހުން ބަލައިގަންނަ ދީންތަކުގެ ބައެއް ފޮތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށެވެ. ވަކި ފޮތެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އެގައުމުގައި ކްރިސްޓިއަނުންނާއި މުސްލިމުންގެ ކުޑަ ނަމަވެސް އާބާދީއެއް އޮވެއެވެ. ޤުރުއާނުގެ އިތުރުން، ބަދަލުކޮށްގެން މިހާރުވެސް އެ ފޮތަކަށް ނަސާރާ ދީނުގެ މީހުން ތަބާވާ ބާތިލު އިންޖީލަށްވެސް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ޗައިނާ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ބައްޓަން ވެފައި ހުންނާނީ އެގައުމުގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ އަސާސްތަކާއި ހަމަތަކަށް ކަމަށް ވެއެވެ.

އެ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކަން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ފޯ އެތްނިކް އެންޑް ރިލީޖަސް އެފެއާޒް އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ޗައިނީޒް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސުގައެވެ. އެ ކޮންފަރެންސުގައި ވަނީ އެގައުމުގެ އެކި ދީން ތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ނަފުރަތު އުފެދި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން މެދުވެރިވާ ކަންކަމާ މެދު ބަހުސްކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އެ ކޮމެޓީއަކީ އެކި ދީންތަކުގެ، އެކި ފިކުރުތަކުގެ 16 މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައިވަނީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ (صلي الله عليه وسلم) ދުނިޔޭގައި ހުންނެވި ޒަމާނުގައި އުޅުނު މީސްތަކުންނާއި އަދި އޭގެ ފަހުން ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭނޭ އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވާލައްވާފައިވަނީ އިންސީންނާއި ޖިންނީނަށް، ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް އަދި ހުރިހާތަނަކަށް އޮތް ޙުއްޖަތެއްކަމުގައެވެ.

ޒަމާންތައް ފާއިތުވެ ދިޔުމުން ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންވަނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް އެފޮތްތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައިސް ދެމިއޮންނަނިވި ފޮތަކީ މިއުއްމަތުގެ މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (صلي الله عليه وسلم) އަށް ބާވާލެއްވެވި ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން، ކީރިތި ޤުރުއާން މާތްﷲ ރައްކަތެރި ކުރައްވާނޭކަން އެޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ އަންގަވާފައި ވެއެވެ.

{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (الحجر: 9)

މާނައަކީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ."

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

67 ކޮމެންޓް

 1. ކޯފުޅި

  ތިޔަކަމެއް ކަލޭމެންނެއްކަމަކު ނުކުރެވޭނެ

  396
  12
 2. ޫެނދހ

  ޗައިނަ ވެސް މިޒަ ތުގެ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންކަން
  ކުރެދޯ މަހިކުރި އިންޑިޔަ އެކނިކަމަn

  294
  15
  • ތަރުތީބު

   އެކޮއެ ބުނަން، ޗައިނާ އަކީ މުސްލިމުންނަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ނަފުރަތުކުރުމުގައި އިންޑިޔާއަށް ވުރެވެސް ކުރީގައި އުޅޭ ގައުމެއް..މުސްލިމުންގެ އާބާދީތައް މިހާރުވެސް ދެތިން އަހަރު ޑިޓައިންކޮށް ބަހައްޓާ ޚާއްސަ އިމާރާތްތައް ހުންނާނެ އެތަނުގެ މީހުން އުޅޭ ޞަރަހައްދާ ވަކިން..ހިޖާބު މަނާކޮށް މޫނުއެޅުމުން ބޮޑެތި އަދަބުދޭ. މިޔަންމާގެ ލޭއޮހޮރުވުން ސިއްރިއްޔާތުގަ ސްޕޮންސާ ކުރިކަމުގެ ހެކިތައް ޖާނަލިސްޓުން ހޯދާފަވޭ.. ތިބާއަށް އެނގޭތަ..؟

   191
   8
  • އާސިފްބުންބަރްޤިޔާ

   ތިބާއަށް އެނގޭތަ..؟ރަސޫލުﷲ ގެފާނު އަޞްޙާބުންނަށް އެންގެވި ކަމަށްވޭ ފަހުޒަމާނުގައި ސީނުކަރަހިސާބުން އުފެދިގެން އަންނަ ލަޝްކަރެއްގެ ވާހަކަ. މުސްލިމުން ކަތިލާ ދަރިން ޔަތީމުކޮށް ކުޑައެއްބޮޑެއް ނުބަލާ އަންހެންކުދިންގެ އިއްފަތްފޭރި ގަންނަމުން އަންނައިރު ބައެއް މުސްލިމުން އެމީހުންގެ ކަނޑިތައް ބިންދާލައިގެން މަރަށް އިންތިޒާރުގައި ތިބޭ މިޒަމާނަށް ނަންދެއްވީ "މުސްލިމުން ކަތިލާ" ޒަމާނުގެ ނަމުން. މިވާހަކައިން އަޞްހާބުން ލޭކެކި ހަތިޔާރު ނަންގަވައި ވަގުތުން އެހިސާބަށްގޮސް ހަނގުރާމަކޮށް އެމީހުންގެ ވަސް ފޮހެލަން ބޭނުންވި ކަމަށްބުނި.

   79
   8
   • އަލިފު!

    ތި ޙަދީސްފުޅުގައި އޮތީމުޅިއަކުން ތިގޮތަކަށް ނޫން! ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިގެން ލިޔަންވާނީ!

    48
    3
    • ސީނުމީހާ

     ދެން އިނގޭ މީހާ ރަނގަޅަށް ބުނެދީބަލަ

     12
     1
 3. އަލްޖިބްރާ

  ޤައުމު ތަކުގެ ބޮޑުންގެ ބޮލަށް ޗިޕް ޖަހައިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގައި " ހަން " ފެތުރިދާނެ ! އެކަމަކު ކީރިތި " ޤްރުއާން " އަކާއި ނުކުޅެވޭނެ ! ތިޔައުޅެނީ އިންޑިއާ ސުންނާފަތިވާހެން ކަލޭމެންވެސް ސުންނާފަތިވާން !

  227
  5
  • ސުންނާފަތި

   ޗައިނާ ސުންނާފަތި ކުރަން ނުކުންނަނީ ކަލޭތަ؟

   12
   72
   • ސަންކުއިކް

    ﷲ ތި ޗައިނާ ނިކަ މެތި ކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ ޗާޓުން ފޮހެލައްވާށި!!!

    78
    3
    • ާއައިމިނަތު

     އާމީން

     51
     3
   • ދުއިފާ

    އެތާއި އެއްކޮށް ބޮޑު ބިޔަ ލަޝްކަރެއް ގޮވައިގެން ޔަމަން (ހަބުޝްކަރަ ނުވަތަ ހަބަޝާ)ގެ އެއިރުގެ ރަސްގެފާނު އަބްރަހާ މައްކާގެ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމަށް އައުމުން ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ހިމާޔާތް ކުރީކީ ދިވެހިން އަދި މައްކާގެ އެއިރުގެ އަހުލުވެރިންނެއްވެސް ނޫން. ﷲގެ ގެފުޅު ރައްކާތެރި ކުރެއްވެވީ ހަމަ ގަދަކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބަޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ. ވީމާ، ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތް އަދި އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ހިމާޔާތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރަށްވާނީވެސް ހަމަ އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅު ކުރެއްވި ގޮތަކަށް ހަމަ އެކަލާނގެ. އެއީ އެ ޤުރްއާން އެކަލާނގެ ޤިޔާމަތާއި ޖެހެންދެންވެސް ރައްކައުތެރި ކުރައްވާނޭ ކަމަށް އެކަލާނގެ ހަމަ އެ ޤުރްއާން ގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާތީ.....

    58
    2
 4. ސަދީ

  ޢި ރާދަކު ރެއްވިއްޔާ ތިކަމެއްނުވާނެ.

  201
  6
 5. ޢަބްދުއްލާ

  ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  35 މިނެޓް ކުރިން ( ޑިސެމްބަރު 25, 2019 )

  ތިކަމަކީ ވާނެ ކަމެއްނޫން ތީގެ 20 ޗައިނާވިސް ތިކަމެއް ނުވާނެ .

  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ سورة الحجر

  198
  5
 6. ކޮތަރު

  ވަކި ސަހަލު ބަޔަކު އެބައުޅޭ؟

  120
  4
 7. މީ

  އަސްތަޤްފިރުﷲ

  155
  6
  • ނާނު

   އަސްތަޣްފި ރުﷲ " އަސްތަޤް " އެއްނޫން

   101
   6
   • އަމާ

    އަސްތަޣުފިރުﷲ (އަސްތަޣުފި ރުﷲ) އެއްނޫން

    39
    3
 8. ޒ

  އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ބުރިޖާއި ފްލެޓް ތަކާެއި އެއާޕޯޓް ހަދާދިނީ އިސްލާމީ ވެފަ ވަކިމީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުރީމައެއް ނޫނޭ.... "ސިލްކް ރޫޓް" ގެ ބޭނުމުގައި

  97
  5
 9. ދިވެހީން

  { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (الحجر: 9)

  މާނައަކީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ."

  106
  5
  • ލޮލްލޮލް

   ދީން ވެސް..އެކަމު ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް ކޯޑްގަ ވެސް އޮވޭ ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖަހާފަ.. ހަމާޔަތް ކޮއްފަ އޮތް ދޫންޏެއްތަ ދީނަކީ

   16
   38
   • ސްނޯ

    ބަލަ އިސްލާމްދީނަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާ ސުންނަތް. އިސްލާމްދީން އޮތީ އޮތްގޮތަށް. އެ ބަދަލެއްނުވާނެ. ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމޭ މިކިޔަނީ އެދީނަށްޓަކާ އެދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށްޓަކާ މަަސައްކަތްކުރުން.. ދީން ކިތަންމެ ފުރިހަމަޔަސް ދީނަށް ނުއުޅޭނަމަ ލިބޭނީ ނިކަމެތިކަން.

    88
    4
 10. ޑަމީ

  މީގެން ވެސަް ދަށްކާދެނީ ރ ޔާމިން ގެ ޒައާމަތްޕުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ރުށްސަން ވެގެން ޗެއިނާ މީހުން މިކަހަލަ ކަންތަކާ ދުރުވެގެން ތިބިތަން. ބަލާބަލަ ލާދީނީ އެ ކެނެރީގޭ ނަސީދު މެން އައީމަ ޗެއިނާ މީހުން މުސްލިމުންނަށް ހިތު ހުރި ގޮތެށް އެހަދާލަނީ!

  27
  47
  • ގަމާރު

   ބަލަ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުރިއިރުވެސް ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް އެތައް އަނިޔާތަކެއް ދިޔައީކުރަމުން. އެތައް މުސްލިމުންނެއް މެރި. ރޯދަހިފުން މަނާކުރި. ރޯދައަށް ތިބި މީހުންނަށް ގަދަކަމުން ކާންދިން. ރޯދައަށް ތިއްބަ ކަރުތެރެއަށް ބަނގުރާ އެޅި.

   68
   1
 11. ސްނޯ

  މިހާ ރު ތިއުޅެނީ ބޮނޑި ބޯން..ހައްހައް

  59
  3
 12. ާމޮޔަނުވޭ

  ކަލޭމެންހަދާ ޤާނޫނުތަކަށް ތިބޭނުން ބަދަލެެއް ގެނޭ.
  ކަލޭމެން ކިތައްމެ ކުރިއަރައިފައި ވިޔަސް ތީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެފޮތުގެ ވެރި އިލާހުން އެފޮތް ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ ޤިޔާމަތަށް ޖެހެންދެން.

  59
  3
  • ޫ live

   "އިލާހު" ލިޔެލަބަލަ. އިލާހުން ލިޔުނީމަ ޝަރީކު ކުރާކަމަށް ވާނީ

   14
   • ލައިވް

    އެއޮތީ ޝަރީކުވެ ނިމިފައެއްނު؟

    3
    2
 13. ާ2019

  Say, "If mankind and the jinn gathered in order to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like of it, even if they were to each other assistants."

  41
  4
 14. އަޙްމަދު

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަށް އަކުރެއް ކީއްކުރަންތޯ ފިއްޔަކަށްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭ. ކޮމެންޓް ތަކަށް ޑިސްލައިކު ކުރަނީ ލާދީނީ މީހުންބާ. ނުވަތަ ކަލޭމެންނަށް ހީވަނީ ޤުރުއާނަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ހެން. އެކަމެއް ނުވާނެ. ނުވެސް ކުރެވޭނެ!

  125
  5
 15. ނަރެލް

  އިންޑިއާ ފަހަތުން ނުނެއްޓިގެން އުޅޭކުދިންކޮޅުގެ ބަހެއް ނެތީތަ

  44
  9
 16. އަހްމަދު

  މިތިބަ ހޭބަލިތަކާ ކަލޭމެނައް ކަލޭމެނައް ބަދަލުކުރެވޭނަމަ ބަދަލުނުކޮއްތިބީސްތަ ހޭބަލިނުވޭ

  56
  4
  • ކޮސް

   ބަދަލު ކުރަންވީ ކޮންތަނެއް؟ ކޮން ބަޔަކަށް ދުއްޕާނަކަށް ވާތީ؟

   12
   3
 17. ކާޕެޓް ވަގު

  މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވައިކޮށްފަ ބުނަން.... ތިޔަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ... ތިޔަ އުޅެނީ އަމިއްލަ އަށް ހަލާކުވާން... ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅުގައި ކުޑަވެސް ދޮގެއް ނެތް... އެކަލާނގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅު މިއޮތީ... { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (الحجر: 9)

  މާނައަކީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ." ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަލާކުހުރި..

  81
  5
 18. ޢަލޫކު

  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (الحجر: 9)

  މާނައަކީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ."

  55
  3
 19. GT

  Its a shame that they even have thought of it!I guess what will they do when they start to read it and see how perfect the holy book is.

  39
  4
 20. އަޙްމަދު

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ޤުރުއާނަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ! އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ކުރަން އުޅޭބަޔަކަށް ލިބިގެން ދާނީ ހިދާޔަތު. އިތުރަށް އިސްލާމްދީން ކުރިއަރައިގެންދާނީ!

  43
  4
 21. ޢަލީ

  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ سورة الحجر

  23
  3
 22. ޢަލީ 25 ޑިސެމްބަރު

  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ سورة الحجر

  24
  3
 23. އެމް ޝަމް

  ތި އުޅެނީ އަމިއްލަ އަށް ހަލާކުވާން

  30
  3
 24. 🌴އުމަރޭ

  ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން އަތްޖަހާ.ޗައިނާވަރެއް ނެތިގެން އަބަދު އުޅޭބައެއް.

  14
  17
 25. އަލިފު!

  އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރި ޣައިރުމުސްލިމުންނަށްވުރެ، އަހަރުމެން މުސްލިމު މިޤައުމުގެ މީހުންވެސް މާނުބައެވެ. މީ ޤުރްއާން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މުސްލިމުޤައުމެކެވެ. އެކަމަކު މުސްލިމު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީީީީީީހުގެ ރައީސަކަށް އެ ހުރިމީހާ އެޖައްސާ ވައްތަރުތައް މާނުބައިވެގެންވޭ! އަހަރުމެންނަށް އެހެންމީހަކާ ދިމާއަށް އެއްޗެއް ބުނެވެން އޮތީ ފުރަތަމަ އަހަރުމެން އިސްލާހުވެފައެވެ. މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ތިބެގެން މި ޤައުމުގެ ވަކިބަޔަކު އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ހިންގަމުން އެގެންދާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ނުހުއްޓުވައި ކާފަރުން އެމީހުންގެ ޤައުމުގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ތިމާގެ ބުރަކަށީގައި އޮތް ހަތްގުދުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިކޮށް ބުރަކަށީގައި އެންމެގުދެއް އޮތް މީހަކާ ދިމާއަށް ގުދޯގުދޯ ގޮވުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެއީ ކާފަރުންނެވެ. ﷲ އިރާރަ ކުރެއްވެވީތީވެ އަހަރުމެންނަކީ މުސްލިމުން ނީމުއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞޢވ ގެ ޒަމާނުން ފެށިގެންވެސް ކާފަރުންނަކީ އެކިގޮތްގޮތުން ޤުރްއާނަށް ބަދަލު ގެންނަށް މަސައްކަތް ކުރާބައެކެވެ. ކާފަރުންނަށް ގޮންޖައްސަވައި ﷲ ވަނީ ޤިޔާމަތައް ދަންދެން ޤުރްއާނާމެދު ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޖާމިނުވެ ވޮޑިގެންނެވެ. ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހައި މުޞްޙަފެއް އަންދައި ނެތިކޮށްލި ކަމުގައި ވިއަސްވެސް ޤުރްއާނަށް ޒައްރެއްގެމިންވަރުވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެނީ ޤުރްއާނަކީ އެހެން ހުރިހައި ފޮތްތަކާ، ފަތްފުތް ތަކާ ޚިލާފަށް ސީދާ އިންސާނާގެ ހިތައް ބާވައިލެއްވި ލެއްވުމެކެވެ. ޤިޔާމަތައް ދަންދެން އިންސާނާގެ ހިތުން އެނުފިލާނެއެވެ. އަބަދުވެސް އެ ޤުރްއާން ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ހިތްތަކުގައިވާނެއެވެ. ވަﷲ އަޢްލަމް!

  31
  3
 26. އިޣްނާ

  ހުޅަނގުން ޤުރުއާން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަން އެގޭތީ، ބަދަލު ކުރަނީ މީހުންގެ ފިކުރު. މަޑު މަޑުން.

  27
  2
 27. ރަހުމަ

  މިފަދަލިޔުންތައްދުނިޔެއަށްހާމަނުކުރާނަމަކިހާރަނގަޅު

  15
  3
 28. ޒަރާނާއަލީ

  ކޮބާ އދ ކޮބާއިސްލާމީ ގައުމުތައް ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވެއްޖެނޫންތޯ މިދުނިޔޭގަ މަގުއޮޅިފަތިބި ވެރިންނަައް ސައޫދީއައް ގެންގޮސް ޒަމްޒަމް ފެންދީގެން ނުވަތަ ސިހުރެއް ހަދައިގެންވެސް އިސްލާމްދީން ވަރުގަދަ ކުރަން މަސަތްކަތްކުރަންޔޫރަޕް ދެއަންހެނުން ދެއަރިމައްޗައް ލައިގެން ކަނަމަދު ގުޑުގުޑާބޯން ތިހެން ނުތިބެ

  18
  2
 29. Anonymous

  އެމީހުން ބަދަލު ގެންނަން އުޅުނަސް އެމީހުންނަށް އެކަމެއްނުވާނެ. ﷲގެ ނިޔާ ބަދަލެއް ނުވާނެ. ނަމުރޫދު އިބްރާހީމްގެފާނަށް ބުނި ކަހަލަ ބަހެއް.

  26
  3
 30. Anonymous

  قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا
  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، މި قرآن އާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ގެނައުމަށް އިންސީންނާއި، ޖިންނީން އެއްވިނަމަވެސް، އެއާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް އެއުރެންނަކަށް ނުގެނެވޭނެތެވެ. އެއުރެންގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވާގިވެރިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ.

  -Sura Al-Isra', Ayah 88

  18
  2
 31. ރިޒާ

  ޗައިނާގައި އޮތް ޒައިނިސްޓުވެރިކަން ބަދަލުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކީރިތި ﷲގެ ކަލާމްފުޅެއް ޗައިނާއަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެމެރިކާވެސް އަލްފުރްކާން ގެނަމުގައި އެހެން ގުރްއާނާނެއް ހަދައި އަހުލުކިތާބީންނާއި ޖިހާދުނުހިމެނޭ ފޮތެއް ހދަންއުޅުނެވެ. އެފޮތްވަނީ ހިތްތަކުގަ ރައްކާކުރެވިފއެވެ.

  11
  4
 32. މި

  ވާވަރުގެ ކަންތަކާ އުޅެންވީއެއްނު، ކޮމިއުނިސްޓް ކާފަރުންތައް

  17
  3
 33. ބޮލި މުލައް

  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

  17
  3
 34. ކީލި

  ތިޔަ އުޅެނީ ދެން ޗައިނާ ވެސްް ހަލާކު ކައިރި ވެގެން.

  20
  4
 35. ީیجساان

  { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (الحجر: 9)

  މާނައަކީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ."

  17
  2
 36. އަހޫ

  ޗައިނާ މީހުން ނަށް ތިކަމެއް ނުާވާނެ.

  11
  2
 37. ހަތިޔާރު އުކުޅަށް!

  ޔާ ﷲ! ޝައިޠާނާއަށް ހެއްލުންތެރި ވެވުމުގެ ސަބަބުން އިބަ އިލާހުގެ ކަލާމްފުޅަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކަށްމެ އިބަ އިލާހުގެ ބަސްފުޅުގެ މަތިވެރިކަން ހާމަކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް އެންމެ ހެޔޮމަގަށް އަބުރާލައްވައިފާނދޭވެ! އަދި އެބައިމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ނަަޞްރާއި ކުރިއެރުން ލިއްބައިދެނިވި ސަބަބެއް ކަމުގައި ލައްވައިފާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ހިތްތަކުގެ ވެރި ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ޢަރުޝިއާއި ކުރުސީގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. ❤

  28
  2
 38. ޗަނބޭލި

  މަގޭ އެއްޗެއް ނުބުނަން ކަމަށް ކައެގެން އައިސް މިޖައްސޭލީ ހަމަ...

  3
  2
 39. ށުވޭސ

  މުޅި މުސްލިމް އުއްމަތައް އެއްމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އޮތަް ޤައުމަކީ ޗައިނާ

  11
  6
 40. ޝޮކްތެރަޕީ

  ޗައިނާ އުޅެނީ ބޮޑިއެއްބޯން.

  12
  3
 41. ބީތާ

  މުޅިމުސްލިމު އުއްމަ ތަށްއޮތް އެންމެބޮޑު ނުރަށްކަލަކީ އިންޑިޔާ ކެރަފާ އާއިލާ ޚަބަރުގެ ސުރުހީއެކަންޏެއް ނޫން ބަލާނީ ބަޔާން އެއްކޮށް ކިޔާލަބަލަ އޭރުން އެނގޭނެ އެއީ ކޮން ދިމާޔަކުން ކޮން ނަމެއްކިޔާ ތަނަކާ ގުޅޭނޫހެއްގައި ޖަހާފައި ންޚަބަރެއްކަން ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ ތިކަހަލަ ރީދޫ ބީތާ ޔުންގެސަބަބުން މިދިވެހިރާއްޖެ ހަލާކުވަމުންމިދަނީ

  5
  2
 42. Anonymous

  ތިހެންތިކަންވާނޭ ހިތަންއަރުއިގެންހުރޭ

 43. ހައްގެއް؟

  ވެލްކަމް. ތިކަމެއް ނުވާނެކަން މިހާރުވެސް ގެރެންޓީދީފަ އޮތީ. ކީރިތި ޤުރްއާން އަކީ މުޢްޖިޒާތެއް.

  5
  1
 44. މާޒިން އަހުމަދު

  މިވެރިންނަށް ދަންނަވާބަލަ، އެހެން ކަމަކާ އުޅެބަލާށޭ.. ޢަބްދުލްމުއްްތަލިބު، ގެފުޅު ހަލާކުރަން އައި ހަބަޝީއަށް ވިދާޅުވިފަދައިން...

  2
  1
 45. އިބުރާ

  އެއްވެސް މީހަކު ދީނަށް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް!! ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅެންވީ! އެނގިއްޖޭ

 46. ޕަކާސް

  ލޮލް

  2
  1
 47. ގައްމު

  ޗައިނާ އެމެރިކާ ބައިވެގެން އުޅުނަސް އިރާދަކުރެއް ވިއްޔާ ގުރުއާނަކާ ނުކުޅެވޭނެ ތިކަމުގެ ނަތީޖާޔަކައްވާނީ ތިޗައިނާގެ ގިނަބަޔަކު އިސްލާމްދީން ގަބޫލްކުރުން އަލްހަމްދު ލިއްލާހި ތިބޭބަލަން

  5
  1
 48. ނޫސްކިޔާ މީހާ

  އަހަރެމެން މުސްލިމުން ތިކަމާ ހާސްވާކަސް ނުޖެހޭ އެހެނީ ހަތްއުޑުމަތިން ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިއެވަނީ { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (الحجر: 9)

  މާނައަކީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ

  11
  1
 49. ޔަގީން

  اللهތައާާގެ އާޔަތް ތަކައް ޑިސްލައިކް ކުރަނީހާދަހާވާބިރު ކުޑަ އިްސާނުންނޭ..އެކަމަކު އެކަލާންގެ ރަހުމަތް ތިޔައިންސާނާގެ މައްޗައް ހާދަހާވާބޮޑޭ ނިކަންވިސްނާލަބަލަ..

  5
  1
 50. އައި ސީ!

  މަހީހީ ހަލާކު ޗައިނާޔާ ހެދި! މޮޔަ ބައެއް. އަޤީދާނެތީމަ ވާނީ މޮޔަ ބަޔަކަށް. ތިޔަވީގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާމީހުންވެސް ގިނަވާނެ. ހަހަހަހަހަހަ.

  4
  1
 51. މިއަދު

  ބަދަލެއްގެވޭނީ ހަމައެކަނި އެފޮތުގެ ދެލިގނޑަށް ޤްރުއާނަކީ ޗައިނާއިންހަދާފައޮތްފަދަ ބާތިލު ގާނޫނެއްނޫން އެޤްރުއާން ބާއްވާލެއްވި މާތްﷲ ވަނީ އެޤްރްއާން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނެކަމަށްއަންގަވާފައި

  4
  1