ޖަޕާނުގައި ދެ ހަފްތާ ވަންދެން ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި އިސްރާއީލުގެ 11 މީހުން މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމަށް އެނބުރި އައިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަންހެނެކެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ކަަރަންޓީންކޮށްފައިވާ އެ 11 މީހުން އިސްރާއީލަށް އެނބުރި ގެނެސްފައި ވަނީ މިއަދު ފަތިހު 4:00 ޖެހި ހާއިރުއެވެ. ޖަޕާނުން ފްލައިޓެެއްގައި ބެން ގުރިއޮން އެއާޕޯޓަށް އެ މީހުން ގެނެސް، ވަގުތުން ވޭނަކަށް އަރުވައިގެން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޓެލް އަވިވް ކައިރީ ހުންނަ ޝެބާ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށެވެ.އެތަނުގައި އެ މީހުން 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓްކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެއެވެ.

އެތަނުގައި އެ މީހުންގެ ޓެސްޓުތަކެއް ހަދާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އެ ބަލި ފެނިފައި ވަނީ އެކަކުގެ ގައިންނެވެ. އެ މީހުން ޖަޕާނުން އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވީވެސް ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން ޗައިނާއިން އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 2233 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު އިތުރު ހަތް ގައުމަކުން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ނަޖީ

  އަލްހަމް ދުލިއްލާހި

  29
  4
 2. ޣަނީ

  ޔާﷲ އިސްރާއީލުގެ ދަރިން ހިމާޔަތް ކުރަންވާންދޭވެ. އަދި މިދުއާގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މީސްތަކުން ޝާމިލް ކުރައްވާންދޭވެ!

  12
  • ރަނގަޅު

   އަނީ އަހަރެން ބުނެ ލާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ މާތް ﷲ ގެ ލައުނަތް ލައްވާފައިވާ އިސްރާއީލު.. އެމީހުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދުޢާ ކުރުމީ ފުރިހަމަ މުސްލިމަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން...

   • މީހާ

    ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަލޭ ދުއާ ކުރީމަ ކާކުތަ ހިމާޔަތް ކޮށްދޭނީ؟

 3. ކަމަނަ

  الحمد للله

  13
 4. ލިއުޝާ

  އުފާވެރި ހަބަރެއް މުޅި ގައުމު މި ވައިރަސްގަ ނެތިވެ ފަނާވެދާނަމަ ކިހާރަގަޅު.

  16
  1
 5. ޔާމިން

  އުފާވެރި ހަބަރެއް. ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން މުޅި އިސްރާއީލް ނެތިގެން ދާނަމަ ކިހާރަގަޅު .

  16
  1
 6. ހުދުހުދު

  އަލްހަމްދުﷲ

  16
  1
 7. ޢަލީ

  ޔާ ﷲ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަކީ އިސްރާއީލުގެ ނުބައި ޔަހޫދީންނަށް ވޭންދެނިވި ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާންތަކަކަށް ދަމަހައްޓަވާށި ! އެބަލީގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލުގެ ނުބައި ވެރިންގެ ވިސްނުމާއި ބުއްދި ފިލައިދާ ވަރުގެ ފިލާވަޅުތަކެއް ދެއްވަވާ، އެބައިމީހުންގެ އިގުތިސާދު ބަލިކަށި ކުރައްވަވާ، އެނުބައި ދައުލަތަށް އަރައިނުގަނެވޭ ވަރުގެ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާށި ! އަދި އެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން އިބަ ﷲ އިރާދަކުރައްވާ ބަޔަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި، މިބަލީގެ ވަބާއިން އެހެން މުސްލިމުންނާއި އެންމެހައި އިންސާނުން ރައްކާތެރި ކުރައްވާށި. އާމީން ! ކޮންމެ ކަމެއްގެ އެންމެ މޮޅުގޮތް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ ﷲ ކަން ކަށަވަރެވެ.

  8
  1
 8. ޖާހިލު

  މީ ހާދަ ޖާހިލު ބަޔެކޭ. އެއަށް ވެކްސިން އެއް ފަރުވާއެއް ހޯދިޔަސް ހޯދައިދޭނީ އެމީހުން. އެމީހުންނަކީ ޚާއްސަ ބައެއް ކަމެއް ކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭދޯ. ފޮތުގެ އެއްބައި ދޯ ކިޔެވީ؟؟

 9. ކަލޯ

  ކަލޯމެންގެ ބަދުދުއާގެ ހުރި ބުރަދަނެއް މިފަހަރު ފެންނާނެ.