ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިއީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އެ ގައުމުން މަރުވި ދެ ވަނަ މީހާއެވެ. އެ ގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާޒްސްޓަރ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކައުންޓްރމެޝަރ ހެޑްކުއާޓަސް އިން ބުނީ، މަރުވެފައި ވަނީ އަންހެނެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ އުމުރަކީ 55 އަހަރު ކަމަށެވެ.

އެ މީހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އެ މީހާ ކޮވިޑްވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގުނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.