އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ނިރުބަވެރި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އުމުރުން 85 އަހަރުގެ މުސްލިމް އަންހެނަކު އަންދާލައިފިއެވެ.

ދިއްލީގައި މުސްލިމުންނާއި ހިންދޫ ދީނުގެ މީހުންނާއި ދެމެދު ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ހިންދޫ ދީނަށް ނިސްބަތްވާ ގްރޫޕަކުން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން އުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ވަދެ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެތަކާއި ފިހާރަތަކުގައި ހުޅުޖަހައި، ފައިސާ އާއި އެނޫންވެސް ސާމާނު ލޫޓު ކޮށްފައެވެ.

މަރުވި އަންހެން މީހާގެ ދަރިފުޅު ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ކާބޯތަކެތި ގަންނަން ފިހާރަ އަށް ގޮސް ގެއަށް އައި މަގުމަތީ 100 އަށް ވުރެން ގިނަ ހިންދޫ އިން އެމީހުން ދިރިއުޅޭ މަގަށް ވަންނަތަން ފެނުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މަގާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތުމުން ގޭ ކައިރީ އުޅޭ މީހުން އޭނާ ހުއްޓުވީ ކަމަށެވެ.

"ފިހާރަ އަށް ގޮސް ގެއަށް ދަނިކޮށް ފެނޭ އެމީހުން އަހަރެން ދިރިއުޅޭ މަގަށް ވަންނަތަން. އޭރުވެސް އެމީހުން ދިޔައީ އެ މަގުގައި ތިބި ފިހާރަތަކާއި ގެތަށް ލޫޓުކޮށް އެތަންތަނުގައި ހުޅު ޖަހަމުން. އަހަރެންގެ ގޭގައިވެސް އެމީހުން ރޯކޮށްލި.“ މުހައްމަދު ސައީދް ސަލްމާނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަލްމާނީ ދިރިއުޅެމުން އައި 4 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތުގައި އެއްކޮށް ރޯކޮށްލި އިރު، އެ އިމާރާތުގައި ހުރި އޭނާގެ ފަހާ ތަންވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާފައެވެ. އަދި އެގެއިން 8 ލައްކަ ރުޕީސް އަށް ވުރެން ގިނަ ފައިސާ އެމީހުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށްވެސް ސަލްމާނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަލްމާނީ ހީކުރީ އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން އޭނާގެ މުޅި އާއިލާ އެއްކޮށް މަރުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަލްމާނީގެ ދަރިންކޮޅަށް ސަލާމަތް ވެވުނުއިރު ހިންދޫގެ އަތްދޮށުވީ އޭނާގެ މަންމައެވެ.

އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ފާސްކުރި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ މަޝްރަހު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އެކަމަށް ނުދޭއިރު މޯދީ އާއި އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާ އިން މުސްލިމުން ނައްތާލާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ސުބުޙާނަﷲ، ހުރިހިތާ މައެއްގެ ބޮޑުކަ މާއެ.

  111
  3
  • ލަޔާން

   ވަރަށް ހިތާމަވެރި

 2. ލާދީނީ ސަރުކާރު

  ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ން ގެރިދެކެ ބިރުން އެއްޗެށް ބުނަންވެސް ނުކެރޭނެ.

  109
  3
 3. މުހައްމަދު

  ޔާ ﷲ. އިންޑިޔާގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި ... އާމިން 😢

  164
  2
  • ލ

   އާމީން

 4. އައްޑޫ ލެއި

  ގެރި ގެރި ގެރި މޯދީ އައް މި ދުނިޔެއިން އަލިފާނުގެ ހުރި.........................ދަށްކަވާށި އާމީން

  107
  2
 5. ދުންމާރި4

  އެމްޑީ÷ީ އަދި ކެނެރީގޭ ނަޝީދު މަރުހަބާކިޔަންޖެހޭކަމެއް އިންޑިޔާގަ ތި ކުރަނީ މުސްލިމުންގެ މުދަލާ ފައިސާ ލޫޓުވައި ގެދޮރާ މުދަލުގަ ހުޅުޖަހައި މީހުނަށް ލާ އިންސާނީ އަނިޔާކޮށް މީހުންމަރާ މީހުންގައިގަ ރޯކޮށް އަންދާ ބަޔަކު ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް އިހުސާންތެރިވާނެތަ؟؟ ޣައިރު މުސްލިމުން ދުވަހަކުވެސް މުސްލިމުނަށް އިހުލާސްތެރި ނުވާނެކަމަށް އަދި ހެޔޮ ނޭދޭނެކަން އެއޮތީ އެނގެން އެކަމަަކު އިންޑިޔާއިން ހިންގާ އެ ޖަރީމާތަކަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ދެނީ ބީރުކަންފަތެއް އެ ވާހަތަށް އަޑުއެހުމަށް ނުކުޅެދިގަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ

  74
  5
 6. ބީތާޖީ

  މޯދީގެފައިދަށުގައި ދޫލާން ޝާހިދު އާއެކު ވަފުދެއް އަވަހަށް ފޮނުވާ!

  78
  3
 7. މަލިކާ

  ޢިނޑިއާގެ ހަބަރު މާއަހާހިތެއްނުވޭ

  51
  4
 8. މުދިބެ

  ސުބްހާނަލްލާހި.. މި ވަރުގެ ނުބާއިބަޔަކަށް އަހަރު މެން މީގާއިވާނި.ތި ނޫބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަވެގެން ވާ ކޯފާޔެއް ޖަސްސާވާންދޭވެ.

  78
  3
 9. 😭

  ސުބުހާނައްﷲ...ތިޔަ ހިންދޫންގެ ނިމުން ތިޔައްވުރެވެސް ހިތިވުމަށް މާﷲ އިރާދަކުރައްވާށި...!! އާމީން...
  ޗައިނާ އައް ވުރެ ވަކި ޖަނަވާރުކަން ކުޑައެއް ނޫން އިންޑިޔާ ކާފަރުން....ވ ހިތާމަވެރިކަމެއް...އެންމެ ދެރަވަނީ މި ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިޔާގެ ސުންޕާ ކާފަރުނާ ދެކޮޅައް ބަހެއް ބުނެވެސް ނުލާނެތީ....އަހަރުމެންގެ ގަޓު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ހުރިނަމަ ޔަގީން މިހާރު އޮންނާނީ ބުނަންވާ އެއްޗެއް ބުނެ ނިންމާފަކަން....ގެރި މޯދީއައް ރަންކިޔާގެން ތިބި ގެރިން މި ސަރުކާރުގަ ތިބީ....އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުނައް އަވަސް ރައްކާތެރިކަމެއް މަތްﷲ މިންވަރުކުރައްވާށި...އާމީން!!

  36
  1
  • ޕޮއް

   ގަޓު ރައީސަށްވެސް ޗައިނާކުއްވެރި ނުކުރެވުނު.

   • ލ

    ކުއްވެރި ކުރި...

 10. ކެރަފާ

  މިހިރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލޮލާއި ލޯ ދިމާވެފަ

  41
  1
 11. ފޫއެނބުރި

  ކޮބާ ވަކީލެއް ނެތްތަ ހިންދޫންގެ ޢާމާލްތަކާދެކޮޅައް ވަކާލާތުކުރާނެ

  18
 12. ސަނީކް

  އިންޑިޔާގެ ގެރިތައް އަންދަންވީ..

  25
  1
 13. އަހުމަދު

  ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ ޖައްބާރު މީހުންނަށް ތާއިޑު ކުރާ ކަމީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. އަހަރެންގެ ލޭ ކެކެނީ. އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ހަމނަ އެކަކަށް ވެސް މަށެއް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. ރައްޔިތުންނޭ . މީ ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީ ކުރުވަން ލިބޭ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތު. އަހަރެމެން އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުންނާ އެކު ވާކަން މި ސަރުކާރަށް ދައްކާލަން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ. މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަމާ.

  23
 14. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  މޯދީއަށްހަލާކުހުރި

  28
  1
 15. 19 ނަވާރަ

  ތިޔާ މޯދީއަށް އަށް މާތް ﷲ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ޖައްސަވައި މިސްރުގެ ފިރުއަނު ފަދައިން ދުނިޔޭގައިތިބި މީހުންނަށް އިބްރަތެއްކަމުގައި އެކަލޭގެ ލައްވާދޭވެ. އަދި އެލޭގެއަށް އެކަމުން އިބްރަތެއް ހާސިލް ކުރައްންވާބޭވެ. އާމިން

  16
  1
 16. ލައްޗޭ

  މޯދީ އިންޑޔާގެ މުސްލިމުން ނައްތާލާނަމޭ ބުނާއިރުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެވަރުމީހެއނެތް

  15
  1
 17. ދެބައިކުޅަ

  ދެން މުސްލިމުން އެކަމުގައި ބަދަލު ހިފީމަ ބުނާނެ ޓެރެރިސްޓުންނޭ. އަދި މުސްލިމުނގެ ތެރޭއުޅޭ އެކާފަރުންގެ އަޅުންތައް ތިބޭނެ އެމީހުނައް ތަބައަވެގެން މިތާނގައި ދީން ގާއިމް ނުކުރަން

  10
  • ެދެރސ
 18. ސުހާ

  ޜާއްޖޭގަ އުޅޭ ހިންދޫންތައް މަރަން ފަށްޓަންވީ

  9
  1
 19. ލަޔާން

  އަނިޔާވެރި ކަމުގެ ނިހާޔަތަށް ގޮއްސަހުރި ބައެއް.... މި އަނިޔާވެރި ކާފަރުންގެ ބާރުނެތި ކުރައްވާށި. އާމީން