ބްރޫނާއި އިން ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެ އެެވެ.

އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، މި ވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ މާރިޗް ތިން ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމަށް މެލޭޝިއާއިން އިތުރު ބަޔަކާއި އެކުއައި މީހެއްގެ ގައިން ކަމަށެވެ.

މެެލޭޝިއާގައިވެސް ދަނީ މި ވައިރަސް ފެތުރެމުންނެެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ އެ ގައުމަށް ނިސްބަތްވާ 53 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި، ޓުންގޓޮންގ ޑިސްޓްރިކްޓުގައި ހުންނަ ކަރަންޓީން ސެންޓަރުން އޭނާއށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގައި މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން ވަނީ 3،874 މީހުން މަރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޗަކޮއެ

  ޝާހިދު ކަރަންޓީނު ކުރަން ޗާންސް ލިބުނީ.

  22
  2
 2. ބަކުރުބެ

  މިއުޅޭ މާލޫދު ޝާހިދު ގޮސް ފެތުރީކަމަށް ވާނީ
  .

  17
  1
 3. ޢަލީ

  ބްރޫނާއީއަށް އެންމެފަހުން ވަޑައިގަތީ ކޮންބޭފުޅެއް

  17
  • Anonymous

   ކާޕެޓް

 4. ތެދުބަސް

  ރާއްޖެ އަދިވެސް ކޯލްކުރާ ފަންކާހުގައި

 5. ކަދުރުރުއް

  ބުރޫނާއީ އަށް ކޮވިޑް19 ވަނީ ކިހިނެއްބާ؟ ހިބަރު ވަދެއް ގެ ޒަރިއްޔާއިންބާ؟

  15
 6. މަށެއނޫން

  އެތަނައްގޮސް ދޫކޮއްލީ

  11
 7. ހުޝާމް

  ކީއްވެބާ ކާރޕެޓު މިނިސްޓަރ ކަރަންޓީން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފަ އެހެރީ.