ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުން އިތުރު 149 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1284 އަށް އަރާފައެވެ. އެ ގައުމުން އިތުރު 1046 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެ ގައުމުން ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 18407 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ 5710 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

އީރާނުން ދުވަހަކުވެސް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން ސީރިއަސްވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ....