ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރިލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ބައެއް ގެތަކުން ކާބޯތަކެތި ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވެސް ވަނީ ހީވެފައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ކޮލަމްބޯގެ ގެތަކަށް ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ، ކުންފުނިތަކާއި، އެކުންފުނިތަކާއި ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރުތަކެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކެވެ.

މި މައުލޫމާތަކީ ލަންކާގެ "ނިއުސް ވަޔާ" އިން ގެނެސްދީފައިވާ މައުލޫމާތެވެ. "ވަގުތު" ގައި މިމައުލޫމާތު ގެނެސްދީފައި މިވަނީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ބޮޑު ތިލަދުންމަތި

  މިވަތު ތިކޮށްދެވުނީ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮކަމެއް.

  10
 2. މުރާސިލް

  އަބަދުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަގުތު ނޫސް ބުރައުސް ކޮށްލެވެނީ މިސަބަބާއި ހުރެއެވެ. މަޤުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތިޔަ ދެއްކެވީ އާދަޔާއި ޚިލާފު ނަމޫނާއެކެވެ. . ޚާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ތިޔަ މަޢުލޫމާތު މާ ބޮދަށް ޙާއްސަވެފައި މުހިއްމުވެސް ވާނެއެވެ. ވްހުތު ނޫހުގެ ޒުވާންޓީމަށް އަބަދުވެސް އެދެނީ ކާމިޔާބެވެ. ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ބަރަކާތްލައްވާ ''ވަގުތަ'' އަށް ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.

  12
  2
 3. Anonymous

  ވަގުތު ގެ އަގުވަޒަން ކުރެވޭނީ މިހެންވީމާ. ޝުކުރިއްޔާ ވަގުތު ޓީމް . މިގޮތަށް ރާއްޖެ ޑެލިވަރީ ކުރާފަރާތްތައްވެސް ގެނެސް ދެއްވުން ކީއްތޯ؟