ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ޖެހިގެން މަލާވީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީގހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިރުމަތީ އެފްރިކާގައި އޮންނަ މަލާވީ އަކީ 18.62 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ޤައުމެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަލާވީން މަރުވީ، އެޤައުމުން މި ބައްޔަށް މިހާތަނަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވި 8 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ.

މީގެ ފަސް ދުވަސްކުރިން މަލާވީން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު، އެދުވަހު އެކަނިވެސް މި ވައިރަސް އަށް ތިން މީހަކު އެޤައުމުން ފައްސިވިއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެސް މަލާވީން ތިން މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކުން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެޤައުމަކީ ކޮވިޑް-19 ފެނުނު އެފްރިކާގެ 50 ވަނަ ޤައުމެވެ.

މަލާވީން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަލާވީން މިއަދު މީހަކު މަރުވުމާއެކު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މުޅި ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 76343 އަށް އަރާފައެވެ.

މަލާވީ ހިމެނޭހެން ދުނިޔޭގެ 209 ޤައުމަކުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވެއެވެ. ޤައުމުތަކުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް އަށް 1362200 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައި ވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވީ 293733 މީހުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން ސީރިއަސް ހާލުގައި ޖުމްލަ 47672 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދެއެވެ.