އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ބައި މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް އެގައުމުން 500,879 މީހަކު މިވަނީ މިބައްޔަށް ފައްސިވެފައެވެ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 18,637 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބައި މިލިއަން މީހުން ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 27,239 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހާލު ސީރިޔަސް 10,916 މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

އެމެރިކާއަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައިވާ ގައުމެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް 1,695,711 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވެއެވެ. މި ބަލީ ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 102,566 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 375,958 މީހުންނެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ 49,833 މީހަކު އަދިވެސް މި ބަލީގައި ސީރިޔަސް ހާލަތުގައި އެބަ ތިއްބެވެ.