ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އަށް ދުނިޔެގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު 33 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ.

ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު 32 މިލިއަނުން 33 މިލިއަނަށް އަރާފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެސް ދުނިޔެއިން 284,743 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަލަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. މިއާއެކު ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު އުޅެނީ 33,036,989 ގައެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އަދި ބްރެޒިލް އިންނެވެ. މިގޮތުން އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް 7.2 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި ވާއިރު، އިންޑިއާއިން 5.9 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި ވެއެވެ. އަދި ބްރެޒިލް އިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4.7 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިވަގުތު އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. އެޤައުމުން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެސް 88,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައި ވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރަށް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނައިސް، ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުން އަންނައިރު މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް ހަހާހާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެ، ދުނިޔެއިން މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 998,109 އަށް އަރާފައެވެ.

މިދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 216,091 މީހަކު ހިމެނޭހެން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ، 24,384,223 މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު 7,654,657 މީހަކަށް މި ބަލީގައި ފަރުވާދެމުން އެބަދެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 65,399 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

ދުނިޔެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މި ބަލި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެން ފެށިއިރު، މިހާތަނަށް 213 ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން ބަލި ވަނީ ފެނިފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ބަލީގެ ވޭދަނައެއް މިހާރު ނެތީ 12 ސަރަޙައްދެއްގައެވެ.

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިވެސް ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާވަރުގެ މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަށް އަދި ފަރުވާއެއް ނުވަތަ ވެކްސިނެއް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. ސައިންސްވެރިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނީ އަންނަ އަހަރުއެވެ.