breaking news ކުއްލި ޚަބަރު
1 ހަފްތާ ކުރިން އާދަމް ނަވާޒް

ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 7.3 މެގްނެޓިއުޑް އަށް މައްޗަށް ޖައްސައިފި. ނަމަވެސް ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވާނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީ އެއް އުފެދުމުގެ ނުރައްކާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ކަމަށް.

ADS BY SHEESHA ADVERTISEMENT

ފިލިޕީންސް އަށް ވަރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 6.9 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ADS BY MONARK

Comments are closed.