breaking news ކުއްލި ޚަބަރު
12:06 އާދަމް ނަވާޒް
ADS BY SHEESHA

ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 7.3 މެގްނެޓިއުޑް އަށް މައްޗަށް ޖައްސައިފި. ނަމަވެސް ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވާނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީ އެއް އުފެދުމުގެ ނުރައްކާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ކަމަށް.

ފިލިޕީންސް އަށް ވަރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 6.9 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

ADS BY SHEESHA

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ADS BY ASTERS

Comments are closed.