breaking news ކުއްލި ޚަބަރު
12:06 އާދަމް ނަވާޒް

ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 7.3 މެގްނެޓިއުޑް އަށް މައްޗަށް ޖައްސައިފި. ނަމަވެސް ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވާނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީ އެއް އުފެދުމުގެ ނުރައްކާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ކަމަށް.

ފިލިޕީންސް އަށް ވަރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 6.9 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

Comments are closed.