breaking news ކުއްލި ޚަބަރު
1 މަސް ކުރިން އާދަމް ނަވާޒް
ADS BY SHEESHA

ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 7.3 މެގްނެޓިއުޑް އަށް މައްޗަށް ޖައްސައިފި. ނަމަވެސް ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވާނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީ އެއް އުފެދުމުގެ ނުރައްކާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ކަމަށް.

ADS BY AVID COLLEGE

ފިލިޕީންސް އަށް ވަރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY AVID COLLEGE

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 6.9 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

ADS BY SHEESHA

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ADS BY MONARK

Comments are closed.