ސްރީލަންކާއިން ކޮވިޑް-19ގެ އާ ވައްތަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެ ގައުމުގެ ސްރީ ޖަޔެވަރްޑެނެޕުރާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ދަ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިމިއުނޮލޮޖީ އެންޑް މޮލިކިއުލަރ މެޑިސިން ޑރ. ޗަންދިމާ ޖީވަންދްރާ ވިދާޅުވީ، އެ ގައުމުން އަވަހަށް ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19ގެ ވައްތަރެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ އާ ވައްތަރަކީ މިހާރު ސްވެޑެން ޖަރުމަންވިލާތު އަދި ޑެންމާކް އާއި އައިސްލޭންޑުގައި ފެތުރެމުންދާ އާ ވައްތަރާއި ދާދި އެއްގޮތް ކަނތައްތަކެއް ހުރި ވައިރަސްއެއް ކަަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ މި ވައްތަރަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19ގެ ވައްތަރެކެވެ.

ލަންކާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ދަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންނެވެ. އެގައުމުގައި މިހާރު މިހާތަނަށް 59,536 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި 287 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ވަހުތާނު އަހުމަދު

  ފާދިރީންކީކޭބާބުނަނީ ؟؟

  7
  1
 2. ނިޔާޒު

  ކޮން ޑުދޮގުތަކެއް ހަދަން ސަރީފު ބުނީ ބިރުން އުޅުނަސް މިފަހަރު އިންތިހާބު ބާއްވާނަމޯ..

  • ޙޔތ

   ލަންކާގަ އުތަ؟