އަފްގާނިސްތާނުގެ ކާބުލްގައި ދީނީ އިލްވެރިންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 12 މީހުންމަރުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް ޒަޙަމްތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ދީނީ އިލްވެރިންތަކެއް ތިބި ޓެންޓަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން މިހަމަލާގައި ޖުމްލަ 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރގެ ސުޕޯސްކްޕާސަން ނަޖީބް ދަނިޝް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޖީބް ދަނިޝް ބޭރުގެ މީޑީޔާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާދީފައިވަނީ ފައިމަގުގައި އައިސް ކަމަށާއި މިހަމަލާގައި 6 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިޔަސްވެ މިހަރު އެމެޖެންސީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީޑީޔާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނާ ގޮތުގައި މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަމިއްލަޔަށް މަރުވެގެން ހަމަލާދިނުމާއި އަފްގާނިސްތާނުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފަތްވާ ދެއްވުމުންނެވެ.

މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ މި ފަތުވާ ނެރުނުތާ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ސުލްހަވެރި ދީނުގެ މިސާލުތަކުގެ ތެރެއިން ލާމަސީލު މިސާލެެއް

  • Anonymous

   ސުލްހަވެރި ވުމުގެ މާނައަކީ ކަލޭމެން ހިތުހުރި ގޮތަކައް ކަންކަން ކުރަން ދޫކުރުމެއް ނޫން. އެކަން ހަނދާން ބަހައްޓާތި. އޭގެ ފިލާވަޅުވެސް އެބަ ލިބޭނު. އެކަން ހަނދާން ނައްތާ ނުލާތި.......

   • Anonymous

    ކޮން ހަނދާނެއް ބަހައްޓާކާށްތަ ކަލޭ ކަހަލަ ތުނބުޅިލީ ވަލުޖަނަވާރުންނަށް އޮތީ ހިރަފުސް ބޯލަބޯލަ ތިބުން. އެއީ ކަލޭމެންގެ ދަރަޖައަކީ

    • Anonymous

     ހިރަފުސް ބޯލަ ބޯލާ ތިބީ ކޮންބައެއްކަން އެބަ އެނގޭނު. ކަލޭމެން ކަހަލަ ލާދީނީ ވަލި ޖަނަވާރުންނައް މިސާލް ފެންނަމުންދާނެ ކުރިޔައް އޮތް ތާނގައިވެސް

  • Anonymous

   ހިރަފުސް ބޯލަބޯލަތިބީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭނެ ދާދިފަހުން އޮންނާނީ ނަރުހަކަށްވެސް ހިރަފުސް ބޯންދީފަ ދެން ކޮން އަނގައެއް ގަޅަނީތި ކަލޭމެންނަށްވުރެ ހާސްގުނަ އަހަރުން ހަޔާތްކުޑަވާނެ

 2. Anonymous

  ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަލޭމެން ކިޔާފާނެ ދޯ ޔަހޫދީންނާއި ނަސޯރާއިންނައްވެސް.ލައުނަތް ލައްވަވާށި.