ދުނިޔޭގެ އިރުމަތީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މީޑީއާ ތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 4.0 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގައި "ޕަނާމާ ކަނޑު" ގެ ސަރަހައްދަށެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ސީސްމިކް ޑޭޓާ އެންޑް ސުނާމީ އެލާޓް ސެންޓަރުން ބުނެފައިވަނީ މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 10 ކިލޯ މީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ.

މި ބިންހެލުމާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެގައުމުން އާންމު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުދި ބިންހެލުން ގިނަ ވުމަކީ ބޮޑު ބިންހެލުމެއް އަންނާން އުޅޭކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިޝާންތަކެވެ.