ޣައްޒާއިން އިސްރާއީލަށް ފަސް މިނިޓް ތެރޭ 137 ރޮކެޓުން ހަމަލާދީފި އެވެ.

ފަލަސްތީންގެ މިނިވަންކަމަށް ޖިހާދު ކުރާ ހަމާސް އިން ބުނީ، މި ހަމަލާތަތައް ދިނީ އިސްރާއީލްގެ އަޝްކެލޮން އާއި އަޝްޑޮޑް އަށް ކަމަށެވެ.

ހަމާސް އިން ބުނީ، ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާނަމަ އިސްރާއީލަށް ދޭން "އަދި އިތުރު ސަޕްރައިޒް"ތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އިސްރާއިލްގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި އަޝްކެލޮންއަށް ދަނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ސިފައިން ދަނީ ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން އަޝްކެލޮން މީހުން ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވާން ވަދެ ތިބި ބަންކަރުތަކުން ނުނިކުތުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ފަލަސްތީންގެ މަސްރަހު މިހާރު ހޫނުވެފައި ވަނީ އަޤުޞާ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބި ފަލަސްތީން މީހުންނަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން ރަބަރު ވަޒަނުން ހޯމަ ދުވަހު ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޔ

  😃😃😃👏👏👏👏

  35
  1
 2. މާމިގިލީ މީހާ

  އަދިވެސް ގިނައިން ހަމަލާތައް ފޮނުވައި، އިސްރާއީލު ސުންނާފަތި ކޮއްލާންވީ.

  90
  3
 3. Anonymous

  palestine ah nasru dhevvaandhey..aamen..

  78
  3
 4. ބަޑިއެދުރު

  ﷲގެވާގިފުޅުން އިޒުރޭލުގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ކާފިރުން ޢިބްރަތެއް ފަދަހަޑިބައްޔަކުން ބަލިކޮއްދެއްވުންﷲތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތުން އެދި ދުޢާދަންނަވަމެވެ.

  83
  3
 5. ހަމާސްއިޒްދަޓެރަރިސްޓް

  ދެން ތައްޔާރުވޭ ސުންނާފަތިވާން

  23
  33
 6. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބ.މާޅޮސް/ޒަމާނީހައުސް

  ﷲ އަކުބަރު ވަﷲ އަޢުލަމް

  46
  3
 7. ޓާގެޓް

  އެކަތިވެސް އިސްރާއިލް އަށް އަރައިފިއްޔާ ރަނގަޅު އެމީހުން އަތުގަ އެންޓިމިސައިލް ސިސްޓަމް ހުރޭ

  13
  27
 8. ހެޔޮއެދޭމީހާ

  ޔާﷲ ފަލަސްތީނުގެ ބިން އެބައިމީހުންނަށް އަންބުރާ ދެއްވާށި އަދި އެބަޢިމީހުންނަށް ނަސްރާއި ފަލާޙް ދެއްވާށި

  49
  3