އިސްރާއީލަށް ހަމާސް އިން މިހާރު ދެމުންގެންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވާ ތެލްއަވީވްގައި އޮންނަ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރަމަޓް ގަން އިން އެކަކު މަރާލައިފިއެވެ.

މި ހަމަލާތައް ހަމާސްއިން ދޭން ފަށާފައި ވަނީި އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއް އާއިލާއެއްގެ 10 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލުމުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ހަމާސް އިން ބުނެއެވެ.

ހަމަލާގައި ރަމަޓްގަންއަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުން

މި ހަަމަލާގައި މަރާލާފައި ބަނީ އިސްރާއީލްގެ 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީންގެ މުޖާހިދުންނާއި ދެމެދު ބަދަލު ކުރަމުންދާ ހަމަތާކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ އިސްރާއީލްގެ 10 މީހަކު މަރާލާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަަމަލާތަކުގައި 40 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް 137 މީހަކު ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ރަސްގެފާނު

  ބަ ރާބަ ރު ބަ ރާބަ ރު ބަ ރާބަ ރު . ފުލުފުލުގަ ފޮނުވާފަބަހަށްޓާ. ބޭބެމެންނަށްނުދެވޭނެ އެހެންވީމާ ބޭބެމެންނަށް ކު ރެވޭނީ ދުއާ ދެންދެވޭނީހިތްވަ ރު ..

  25
  2
 2. ފާއިޒް

  ސާބަހޭ މުސްލިމުންނޭ.. ﷲ އަކުބަރު މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅުން ނަސްރުދެއްވާނެ.. އިންޝާﷲ..

  33
  3
 3. އަހަރެން

  އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މުޖާހިދުން؟
  ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިސްރާއީލު ގެ ޓެރަރިސްޓުންނާއި ފަލަސްތީނުގެ އަހުލުވެރިން