މިސްރުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލިކަން ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހް އެލް ސީސީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އައިސިސް (އައިސިސް) ގެ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތަކުން ކޮޕްޓިކްގެ ދެ ޗާޗަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވި ހާދިސާއަށް ފަހު އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިސްރުގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ ކޮޕްޓިކް ކްރިސްޓިއަނުންނެވެ.

"މިސްރު މިހާރު ވަނީ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުން އޮތް ސަރަހައްދަކަށް ވެފައި،" އެލް ސީސީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ނިންމީ މުޅި ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ އާކުރުން ކެންސަލްކޮށް، ކުއްލި ހާލަތު އުވާލަން" އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސްރުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ހޮސަމް ބަހްގަޓް ވަނީ މި ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަލާމަތީ ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސްރުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަމުރެއް ނެތި މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، މީހުންގެ ގެތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. ބަސްބުނުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ ދުސްތޫރީ ހައްގުތައް ހަނިވެގެން ދިޔައެވެ.

އެ ޤައުމުގައި ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރު، މި ޙަމަލާތައް އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވަނީ އުތުރު ސައިނާއީ ޕެނިންސިއުލާއަށެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މުސްލިމް ބްރަދަހުޑްގެ ރައީސް މުހަންމަދު މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެލް-ސިސީއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަކީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސް އަދި މިސްރުގައި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ތިބި ކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.