ދުނިޔެއިން

43,820,929

ފައްސި

1,165,189

މަރުވީ

32,200,860

ރަނގަޅުވީ

215

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

11532

ފައްސި (ޖުމްލަ)

7351

ފައްސި (ދިވެހިން)

4181

ފައްސި (ބިދޭސިން)

10563

ރަނގަޅުވީ

11

އައިސީޔޫގައި

37

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 43,820,929 1,165,189 32,200,860
އޭޝިޔާ 13,236,433 235,896 11,697,896
ނޯތް އެމެރިކާ 10,732,531 344,834 7,149,540
ސައުތު އެމެރިކާ 9,408,837 288,993 8,386,575
އެމެރިކާ 8,962,783 231,045 5,833,824
ޔޫރަޕް 8,666,964 252,814 3,512,561
އިންޑިޔާ 7,946,429 119,535 7,201,070
ބުރެޒިލް 5,411,550 157,451 4,865,930
އެފްރިކާ 1,738,877 41,672 1,421,870
ރޫސީވިލާތް 1,547,774 26,589 1,158,940
ފަރަންސޭސިވިލާތް 1,165,278 35,018 111,347
އިސްޕެއިން 1,156,498 35,031 N/A
އާޖެންޓީނާ 1,102,301 29,301 909,586
ކޮލަމްބިއާ 1,025,052 30,348 924,044
މެކްސިކޯ 895,326 89,171 655,118
އިނގިރޭސިވިލާތް 894,690 44,998 N/A
ޕެރޫ 890,574 34,197 810,995
ދެކުނު އެފްރިކާ 716,759 19,008 646,721
އީރާން 574,856 32,953 459,250
އިޓަލީވިލާތް 542,789 37,479 268,626
ޗިލީ 503,598 14,003 479,877
ޢިރާޤު 455,398 10,671 384,593
ޖަރުމަނުވިލާތް 450,305 10,184 321,600
ބަންގާޅު 400,251 5,818 316,600
އިންޑޮނޭޝިޔާ 392,934 13,411 317,672
ފިލިޕީންސް 373,144 7,053 328,602
ތުރުކީވިލާތް 363,999 9,874 316,008
ޔުކްރެއިން 355,601 6,590 145,336
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 345,232 5,313 331,691
ބެލްޖިއަމް 333,718 10,899 23,256
ޕާކިސްތާން 329,375 6,745 311,440
އިސްރާއީލު 310,851 2,453 294,854
ނެދަލޭންޑްސް 301,597 7,072 N/A
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 268,370 2,365 103,220
ޕޮލެންޑު 263,929 4,483 115,302
ކެނެޑާ 220,213 9,973 184,306
ރުމޭނިއާ 212,492 6,470 151,811
މޮރޮކޯ 199,745 3,373 165,922
އިކުއެޑޯ 162,178 12,573 141,759
ނޭޕާލް 159,830 862 115,675
ބޮލީވިއާ 140,952 8,658 109,228
ޤަޠަރު 131,432 230 128,343
ޕެނަމާ 129,751 2,638 105,710
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 126,234 480 120,750
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 124,843 2,225 103,081
ކުވެއިތު 122,317 749 113,391
ޕޯޗުގަލް 121,133 2,343 69,956
ސުވިޒަލޭންޑު 121,093 2,111 61,700
ޢުމާން 113,354 1,190 99,668
ކަޒަކިސްތާން 110,684 1,796 105,766
ސުވިޑަން 110,594 5,933 N/A
މިޞްރު 106,707 6,211 98,981
ގުއަޓެމާލާ 104,894 3,651 94,530
ކޮސްޓަ ރިކާ 104,460 1,312 63,709
ޖަޕާނު 97,074 1,718 89,709
ހޮންޑިއުރަސް 93,966 2,633 38,536
އިތިއޯޕިއާ 93,707 1,437 48,150
ބެލަރޫސް 93,707 961 83,748
ވެނެޒުއޭލާ 90,047 777 84,444
ސީނުކަރަ 85,826 4,634 80,928
އޮސްޓްރިއާ 83,267 992 59,036
ބަޙްރައިން 80,533 316 77,132
އަރުމީނިއާ 80,410 1,222 51,814
ލުބުނާން 72,186 579 35,545
މޮލްޑޯވާ 71,811 1,700 52,730
އުޒްބެކިސްތާން 65,765 554 62,876
ހަންގޭރީ 63,642 1,535 16,646
ނައިޖީރިއާ 62,111 1,132 57,571
ޕެރެގުއޭ 60,109 1,333 40,247
އަޔަލެންޑް 58,067 1,885 23,364
ސިންގަޕޫރު 57,973 28 57,879
ލީބިޔާ 57,223 801 31,515
ކިރިގިސްތާން 56,738 1,136 48,223
އަލްޖީރިޔާ 56,419 1,922 39,273
އުރުދުން 55,055 624 7,508
ޓިއުނީޝިއާ 52,399 983 5,032
ފަލަސްތީން 50,952 454 44,055
އަޒަރުބައިޖާން 50,486 679 41,410
ކެންޔާ 49,997 920 34,429
ގާނާ 47,775 316 46,971
މިޔަންމާ 46,200 1,122 26,007
ސުލޮވާކިއާ 45,155 165 10,130
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 41,596 1,104 26,542
ޑެންމާކު 41,412 708 32,237
އަފްޣާނިސްތާން 41,032 1,523 34,217
ބަލްގޭރިއާ 40,132 1,136 18,650
ސާބިއާ 39,827 793 31,536
ކުރޮއޭޝިއާ 37,208 452 25,837
އޯޝޭނިއާ 36,566 965 31,759
އެލް ސެލްވަޑޯ 32,925 953 28,582
ޖޯޖިޔާ 32,127 238 12,632
ގްރީސް 31,496 581 9,989
މެލޭޝިޔާ 27,805 236 17,825
އޮސްޓަރުލިޔާ 27,541 905 25,213
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 27,199 934 18,948
ދެކުނު ކޮރެއާ 26,043 460 23,981
ސުލޮވީނިއާ 24,080 251 8,582
ކެމަރޫން 21,793 426 20,117
އައިވަރީ ކޯސްޓް 20,486 122 20,212
އަލްބޭނިއާ 19,445 480 10,705
ނޯވޭ 18,342 279 11,863
މަޑަގަސްކަރަ 16,968 244 16,301
މޮންޓެނީގުރޯ 16,909 270 13,016
ޒެމްބިއާ 16,200 348 15,445
ސެނެގާލް 15,565 322 14,316
ފިންލޭންޑު 14,970 354 9,800
ލަގްޒެމްބާގް 14,399 147 9,570
ސޫދާން 13,747 837 6,764
ނަމީބިއާ 12,675 133 10,813
މޮޒަމްބީކް 12,161 88 9,254
ގިނީ 11,635 71 10,474
ޔުގާންޑާ 11,557 101 7,351
ދިވެހިރާއްޖެ 11,532 37 10,563
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 11,174 305 10,468
ލިތުއޭނިއާ 10,949 136 4,166
ތަޖިކިސްތާން 10,819 81 9,951
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 10,385 69 9,995
އެންގޯލާ 9,644 270 3,530
ހައިޓީ 9,026 232 7,373
ގަބޮން 8,937 54 8,548
ޖަމައިކާ 8,749 192 4,303
ކޭޕް ވާރޑެ 8,423 94 7,455
ސްރީ ލަންކާ 8,413 17 3,933
ޒިމްބާބްވޭ 8,303 242 7,797
މައުރިޓޭނިއާ 7,677 163 7,387
ގުއާޑަލޫޕް 7,474 115 2,199
ކިއުބާ 6,595 128 6,029
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 6,431 26 4,090
ބަހާމަސް 6,410 132 3,948
ބޮޓްސްވާނާ 6,283 21 4,438
މަލާވީ 5,894 183 5,294
އެސްވާޓީނީ 5,863 116 5,511
މޯލްޓާ 5,578 53 3,630
ޖިބޫޓީ 5,541 61 5,409
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 5,535 106 4,126
ސޫރިޔާ 5,461 272 1,788
ނިކަރާގުއާ 5,434 155 4,225
ރިޔުނިއަން 5,361 20 4,630
ހޮންކޮންގު 5,304 105 5,050
ކޮންގޯ 5,253 92 3,887
ސުރިނާމް 5,180 110 5,037
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 5,079 83 4,962
ރުވާންޑާ 5,073 34 4,848
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 4,863 62 1,924
ލެޓުވިއާ 4,757 60 1,357
އައިސްލޭންޑް 4,504 11 3,463
އެސްޓޯނިއާ 4,428 73 3,505
އަރޫބާ 4,422 36 4,222
އެންޑޯރާ 4,325 72 2,957
މެޔޮޓް 4,321 44 2,964
ގަޔާނާ 4,026 119 3,009
ސޯމާލިއާ 3,941 104 3,185
ތައިލޭންޑް 3,746 59 3,551
ގެމްބިއާ 3,665 119 2,660
ސައިޕްރަސް 3,636 25 1,882
މާލީ 3,499 133 2,664
ބެލީޒް 3,200 51 2,031
ސައުތް ސޫދާން 2,883 56 1,290
އުރުގުއޭ 2,872 54 2,411
ބެނިން 2,557 41 2,330
ބުރްކީނާ ފާސޯ 2,459 67 2,164
ގިނީ ބިސާއޫ 2,403 41 1,818
ސިއޭރާ ލިއޯން 2,346 74 1,787
މާޓިނީކް 2,257 24 98
ޓޯގޯ 2,204 53 1,608
ޔަމަން 2,060 599 1,360
Lesotho 1,943 43 975
ނިއުޒިލޭންޑު 1,941 25 1,848
ޗާޑު 1,441 96 1,277
ލައިބީރިއާ 1,416 82 1,278
ނައިޖާރ 1,215 69 1,129
ވިއެޓުނާމު 1,169 35 1,061
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 941 15 902
ކިއުރަސާއޯ 873 1 590
ސަން މަރީނޯ 852 42 716
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 796 48 671
ސިންޓް މާޓެން 789 22 710
721 15 659
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 659
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 701 6 689
ޖަބަލްޠާރިޤު 670 0 532
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 588 7 546
ބުރުންޑީ 557 1 511
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 550 7 497
ސެއިންޓް މާޓިން 542 8 422
ކޮމޮރޯސް 517 7 494
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 490 0 478
އެރިޓްރިއާ 461 0 405
މޮރިޝަސް 439 10 389
ލީޝްތެންސްޓީން 402 1 210
އައިޒަލް އޮފް މޭން 351 24 321
ބޫޓާން 342 0 312
މޮންގޯލިއާ 340 0 312
މޮނާކޯ 310 2 250
ކެންބޯޑިއާ 288 0 283
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 239 1 216
ބާރބަޑޮސް 233 7 210
ބާމިއުޑާ 193 9 175
ސީޝެލްސް 153 0 149
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 150 3 126
ބްރުނާއީ 148 3 143
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 124 3 108
ސެއިންޓް ބާރތް 83 0 66
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 73 0 66
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 71 1 70
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 63 0 27
މަކާއޯ 46 0 46
ޑޮމިނިކާ 38 0 29
ފިޖީ 33 2 30
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 30 0 28
ގްރެނާޑާ 28 0 24
ވެޓިކަން ސިޓީ 27 0 15
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 27 0 27
ލާއޯސް 24 0 22
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 19 0 19
ގްރީންލޭންޑް 17 0 16
Saint Pierre Miquelon 16 0 12
މޮންޓްސެރާޓް 13 1 12
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 13 0 13
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 8
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 0
Solomon Islands 4 0 4
އެންގުއިލާ 3 0 3
Wallis and Futuna 1 0 1

11:39

ބ.އަތޮޅު ރީޖަނަލް ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި 6 މީހަކަށް މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ދެރަ ކަމަށް އެއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފި.

09:10

ޗައިނާގެ ކަޝްގަރް އިން އެންމެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފައްސި ވުމުން އެ ސަރަހައްދުން 4.75 މިލިއަން މީހުންގެ ސުންކު ނަގައިފި.

05:01

04:17

އެމެރިކާއިން އިތުރު 64,209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 471 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8,957,070 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 230,987 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 36,838 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 505 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7,945,888 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 119,535 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ފްރާންސުން އިތުރު 20,890 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 894,690 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44,998 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 20,890 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 894,690 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44,998 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 17,440 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 121,093 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,111 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.