ދުނިޔެއިން

62,113,525

ފައްސި

1,451,822

މަރުވީ

42,903,670

ރަނގަޅުވީ

218

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

12204

ފައްސި (ޖުމްލަ)

7729

ފައްސި (ދިވެހިން)

4475

ފައްސި (ބިދޭސިން)

11289

ރަނގަޅުވީ

0

އައިސީޔޫގައި

44

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 62,113,525 1,451,822 42,903,670
ޔޫރަޕް 16,819,102 384,458 6,966,300
އޭޝިޔާ 16,424,193 287,624 14,632,604
ނޯތް އެމެރިކާ 15,689,816 404,493 9,620,763
އެމެރިކާ 13,454,346 271,029 7,945,585
ސައުތު އެމެރިކާ 10,984,770 322,864 9,834,380
އިންޑިޔާ 9,351,224 136,238 8,759,969
ބުރެޒިލް 6,238,350 171,998 5,536,524
ރޫސީވިލާތް 2,242,633 39,068 1,739,470
ފަރަންސޭސިވިލާތް 2,196,119 51,914 159,915
އެފްރިކާ 2,150,150 51,354 1,815,921
އިސްޕެއިން 1,646,192 44,668 N/A
އިނގިރޭސިވިލާތް 1,589,301 57,551 N/A
އިޓަލީވިލާތް 1,538,217 53,677 696,647
އާޖެންޓީނާ 1,407,277 38,216 1,235,257
ކޮލަމްބިއާ 1,290,510 36,214 1,189,499
މެކްސިކޯ 1,090,675 104,873 803,581
ޖަރުމަނުވިލާތް 1,027,325 16,172 696,100
ޕޮލެންޑު 973,593 16,746 538,273
ޕެރޫ 958,324 35,839 888,815
އީރާން 935,799 47,486 648,831
ދެކުނު އެފްރިކާ 781,941 21,378 722,876
ޔުކްރެއިން 709,701 12,093 335,135
ބެލްޖިއަމް 570,829 16,339 37,238
ޢިރާޤު 548,821 12,200 478,537
ތުރުކީވިލާތް 548,244 13,191 392,616
ޗިލީ 547,223 15,278 522,259
އިންޑޮނޭޝިޔާ 527,999 16,646 441,983
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 515,984 7,967 432,587
ނެދަލޭންޑްސް 508,866 9,267 N/A
ރުމޭނިއާ 465,982 11,045 335,764
ބަންގާޅު 460,619 6,580 375,885
ފިލިޕީންސް 427,797 8,333 388,062
ޕާކިސްތާން 392,356 7,942 337,553
ކެނެޑާ 359,064 11,894 286,504
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 356,691 5,857 345,622
މޮރޮކޯ 345,276 5,689 294,036
އިސްރާއީލު 333,802 2,839 321,346
ސުވިޒަލޭންޑު 318,290 4,596 222,100
ޕޯޗުގަލް 285,838 4,276 199,446
އޮސްޓްރިއާ 275,661 3,018 210,697
ސުވިޑަން 243,129 6,681 N/A
ނޭޕާލް 230,723 1,454 211,186
އުރުދުން 207,601 2,570 140,400
ހަންގޭރީ 204,708 4,516 54,021
އިކުއެޑޯ 189,534 13,358 164,009
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 166,502 569 153,449
ޕެނަމާ 161,744 3,030 142,046
ސާބިއާ 155,994 1,423 31,536
ބޮލީވިއާ 144,494 8,943 121,050
ކުވެއިތު 142,195 875 135,889
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 141,777 2,324 113,817
ބަލްގޭރިއާ 139,955 3,680 46,740
ޖަޕާނު 139,491 2,051 118,135
ޤަޠަރު 138,477 237 135,651
ކޮސްޓަ ރިކާ 137,093 1,690 84,991
އަރުމީނިއާ 133,594 2,121 106,479
ބެލަރޫސް 131,633 1,136 110,152
ކަޒަކިސްތާން 130,039 1,990 116,044
ޖޯޖިޔާ 127,942 1,195 106,328
ލުބުނާން 123,982 980 74,008
ކުރޮއޭޝިއާ 123,693 1,655 98,465
ޢުމާން 122,579 1,391 113,856
ގުއަޓެމާލާ 121,132 4,141 109,619
މިޞްރު 114,832 6,608 102,390
އަޒަރުބައިޖާން 109,813 1,291 69,931
އިތިއޯޕިއާ 108,438 1,686 67,506
ހޮންޑިއުރަސް 107,134 2,899 47,576
ސުލޮވާކިއާ 104,632 798 62,094
މޮލްޑޯވާ 104,140 2,250 91,797
ވެނެޒުއޭލާ 101,524 888 96,402
ގްރީސް 101,287 2,102 9,989
ޓިއުނީޝިއާ 93,770 3,106 68,464
މިޔަންމާ 86,633 1,865 65,972
ބަޙްރައިން 86,515 341 84,653
ސީނުކަރަ 86,501 4,634 81,582
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 85,431 2,542 50,001
ފަލަސްތީން 81,890 704 62,944
ކެންޔާ 81,656 1,441 54,125
ލީބިޔާ 81,273 1,153 52,299
ޕެރެގުއޭ 80,436 1,720 56,991
އަލްޖީރިޔާ 80,168 2,372 51,946
ޑެންމާކު 76,718 816 60,312
ސުލޮވީނިއާ 74,257 1,336 52,814
އުޒްބެކިސްތާން 72,582 608 69,859
ކިރިގިސްތާން 71,971 1,262 63,407
އަޔަލެންޑް 71,699 2,043 23,364
ނައިޖީރިއާ 67,220 1,171 62,686
މެލޭޝިޔާ 63,176 354 51,314
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 59,701 1,658 36,825
ލިތުއޭނިއާ 58,212 482 14,056
ސިންގަޕޫރު 58,205 28 58,111
ގާނާ 51,225 323 50,127
އަފްޣާނިސްތާން 45,966 1,752 36,709
އޯޝޭނިއާ 44,773 1,014 33,043
އެލް ސެލްވަޑޯ 38,405 1,107 35,078
އަލްބޭނިއާ 36,245 771 17,755
ނޯވޭ 35,193 328 20,956
މޮންޓެނީގުރޯ 33,836 474 22,366
ލަގްޒެމްބާގް 33,409 300 24,073
ދެކުނު ކޮރެއާ 33,375 522 27,349
އޮސްޓަރުލިޔާ 27,885 907 25,585
ފިންލޭންޑު 24,307 393 16,800
ކެމަރޫން 24,117 437 22,177
ސްރީ ލަންކާ 22,501 107 16,656
އައިވަރީ ކޯސްޓް 21,232 131 20,873
ޔުގާންޑާ 19,588 197 8,840
ޒެމްބިއާ 17,569 357 16,845
މަޑަގަސްކަރަ 17,341 251 16,657
ސޫދާން 16,864 1,215 9,964
ލެޓުވިއާ 16,561 193 1,719
ސެނެގާލް 16,027 332 15,582
މޮޒަމްބީކް 15,506 128 13,631
އެންގޯލާ 15,008 342 7,697
ނަމީބިއާ 14,207 149 13,388
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 14,096 73 4,842
ގިނީ 13,039 76 11,982
ދިވެހިރާއްޖެ 12,933 46 11,749
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 12,470 333 11,495
ތަޖިކިސްތާން 12,082 86 11,478
އެސްޓޯނިއާ 11,698 109 6,974
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 11,158 70 9,995
ކޭޕް ވާރޑެ 10,626 105 10,088
ޖަމައިކާ 10,600 250 5,829
ބޮޓްސްވާނާ 10,258 31 7,717
ސައިޕްރަސް 9,983 48 2,057
ޒިމްބާބްވޭ 9,714 275 8,470
މޯލްޓާ 9,609 132 7,418
ހައިޓީ 9,264 232 7,951
ގަބޮން 9,191 59 9,037
މައުރިޓޭނިއާ 8,424 172 7,665
ގުއާޑަލޫޕް 8,344 149 2,242
ކިއުބާ 8,110 133 7,525
ރިޔުނިއަން 7,940 40 6,660
ސޫރިޔާ 7,635 404 3,389
ބަހާމަސް 7,496 163 5,830
އެންޑޯރާ 6,610 76 5,710
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 6,586 118 5,710
އެސްވާޓީނީ 6,362 120 5,959
ހޮންކޮންގު 6,124 108 5,328
މަލާވީ 6,024 185 5,453
ރުވާންޑާ 5,872 47 5,397
ނިކަރާގުއާ 5,784 160 4,225
ކޮންގޯ 5,774 94 4,988
ޖިބޫޓީ 5,676 61 5,576
ބެލީޒް 5,587 141 3,056
މާޓިނީކް 5,413 40 98
އައިސްލޭންޑް 5,371 26 5,152
ސުރިނާމް 5,311 117 5,187
ގަޔާނާ 5,310 149 4,272
އުރުގުއޭ 5,303 74 4,107
މެޔޮޓް 5,181 49 2,964
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 5,153 85 5,009
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 4,913 63 1,924
އަރޫބާ 4,808 45 4,648
މާލީ 4,567 149 3,091
ސޯމާލިއާ 4,451 113 3,417
ތައިލޭންޑް 3,966 60 3,798
ގެމްބިއާ 3,731 123 3,590
ސައުތް ސޫދާން 3,104 61 2,954
ބެނިން 2,974 43 2,579
ޓޯގޯ 2,926 64 2,401
ބުރްކީނާ ފާސޯ 2,816 68 2,579
ގިނީ ބިސާއޫ 2,422 43 2,309
ސިއޭރާ ލިއޯން 2,410 74 1,833
ކިއުރަސާއޯ 2,157 3 1,114
ޔަމަން 2,148 614 1,491
Lesotho 2,109 44 1,278
ނިއުޒިލޭންޑު 2,050 25 1,956
ޗާޑު 1,663 101 1,499
ލައިބީރިއާ 1,595 83 1,343
ސަން މަރީނޯ 1,586 45 1,285
ނައިޖާރ 1,472 70 1,192
ވިއެޓުނާމު 1,341 35 1,179
ލީޝްތެންސްޓީން 1,231 15 1,024
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 1,218 48 960
ސިންޓް މާޓެން 1,053 25 936
ޖަބަލްޠާރިޤު 1,009 5 920
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 985 17 930
މޮންގޯލިއާ 760 0 347
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 748 6 705
721 15 659
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 659
ސެއިންޓް މާޓިން 690 12 598
ބުރުންޑީ 681 1 575
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 648 7 556
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 645 7 588
ކޮމޮރޯސް 610 7 585
މޮނާކޯ 603 3 532
އެރިޓްރިއާ 566 0 477
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
މޮރިޝަސް 501 10 443
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 500 0 498
ބޫޓާން 395 0 372
އައިޒަލް އޮފް މޭން 369 25 338
ކެންބޯޑިއާ 308 0 299
ބާރބަޑޮސް 270 7 249
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 269 2 249
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 246 2 109
ބާމިއުޑާ 242 9 207
ސީޝެލްސް 173 0 162
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 161 3 155
ބްރުނާއީ 150 3 145
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 141 4 130
ސެއިންޓް ބާރތް 127 0 94
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 85 0 79
ޑޮމިނިކާ 80 0 63
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 71 1 70
މަކާއޯ 46 0 46
ގްރެނާޑާ 41 0 30
ލާއޯސް 39 0 24
ފިޖީ 38 2 33
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 32 0 32
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 30 0 30
ވެޓިކަން ސިޓީ 27 0 15
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 22 0 19
ގްރީންލޭންޑް 18 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 16 0 12
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 16 0 13
މޮންޓްސެރާޓް 13 1 12
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 8
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 0
އެންގުއިލާ 4 0 3
Marshall Islands 4 0 1
Wallis and Futuna 3 0 1
Samoa 2 0 0
Vanuatu 1 0 0

16:55

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދިރުން 2 ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ކަރަންޓީންވުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެންގުމާއި ހިލާފަށް އެރަށުން ފުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި،

16:23

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަތަރު އެއާވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި.

08:27

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި.