ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ "ޑިސޭ" ނިޔާވެއްޖެ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައިދޭނެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ވާނީ ރާއްޖެ – ރައީސް

ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައިދޭނެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ވާނީ ރާއްޖެވާނެކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ…

ވިޔަފާރި

އައްޑުއަށް ދާއިރު ދެންދާނީ "ކޭޝްލެސް" ކޮށް

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫގައި އިތުރު ދެ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓާފިއެވެ. އައްޑޫގައި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 59)
އީވަގުތު

މީހަކު މިސްކިތަށް ނޭރުމަށް އަހަރެން އިރުޝާދު ދިނީމެވެ

އަހަރެންނަކީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެކެވެ. މަންމަގެ އެދުމަކަށްވީ އަހަރެން މުޅި ދިރިއުޅުންވެސް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމެވެ. މަންމަ ނިޔާވުމަށް ފަހުގައި އަހަރެން އެ…