ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަމީން ފަހްމީ

ގާސިމް ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓުން ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ތާއިދު ކުރާ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ގާސިމް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް…

ވިޔަފާރި

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 365 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ބޭންކް އޮގް މޯލްޑިވްސްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 365 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އެ ބޭންކުން…

އީވަގުތު

މާލެ ކައިރިން ބޮޑުމަހެއް ތިލަވެއްޖެ

މާލެ ކައިރިން ބޮޑު މަހެއް ނުވަތަ ވޭލެއް ތިލަވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވިލިނގިއްޔާއި މާލެ އާއި ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު މަހެއް ފެނިފައި ވަނީ…