ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން ތިއްބައި ދިވެހި ދެ ޒުވާނަކަށް ކުރިމަތިވި ނާމާން ހާދިސާ (ދެވަނަ ބައި)

މިއީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ޒުވާނަކަށް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ދިމާވި ނާމާން ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކަ ލިޔެފައި ވަނީ ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުން "ވަގުތު" އާއި ޙިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށްް، ހާދިސާއަށް އުނި…

ވިޔަފާރި
ދިރާގުން އެސް 9 އަދި އެސް 9 ޕްލަސް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް 9 އަދި އެސް 9 ޕްލަސް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ސަމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯން ސަމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 9 އަދި އެސް 9 ޕްލަސް ރަސްމީކޮށް…

އީވަގުތު

ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން ތިއްބައި ދިވެހި ދެ ޒުވާނަކަށް ކުރިމަތިވި ނާމާން ހާދިސާ (ދެވަނަ ބައި)

މިއީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ޒުވާނަކަށް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ދިމާވި ނާމާން ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކަ ލިޔެފައި ވަނީ ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުން "ވަގުތު" އާއި…