ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ސިފައިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ވަޒީރުކަމަށް އައީ ސިފައިން ބަޑި ޖަހަންވީ ގޮތް ކިޔައިދޭކަށް ނޫން – މިނިސްޓަރ

ވަޒީރުކަމަށް އައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހަންވީ ގޮތް ކިޔައިދީ ސިފައިންގެ ސަފުތައް އެތުރެންވީ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނޫން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ…

ވިޔަފާރި
ދިރާގުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ދިރާގުން 5ޖީ ތައާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް 5 ޖީ ތައާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ދިރާގް ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ވަނީ…

އީވަގުތު

"ރައީސް ސޯލިހް" އާއި އެކު މާކާނާ ސޯވ އަނެއްކާވެސް ފަަށަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުންނާއި، ރައީސްކަން ކުރިން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެނިމޭޓެޑް ޓީވީ ޝޯވ "މާކަނާ ޝޯވ" އަނެއްކާވެސް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މިފަހަރު ޝޯވ ފަށާނީ…

މާކަނާ ޝޯ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން.. -- ރާއްޖެއެމްވީ