ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީ – ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ 2013 ގެ…

ވިޔަފާރި

10 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދޭން 133 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޓީއޯ އަށް

10 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 133 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޓިއޯ އާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް…

އީވަގުތު

މަސް ކައްކާ ހިއްކަން އެއްވަނަ – ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު މާކެޓެއް

(ލ.މާމެންދޫ) އިންޑިއާ ކަނޑުގައިވާ މި ޖަޒީރާ ޤައުމަކީ ހިކިފަސް ބިންކޮޅު ކުޑަ ޤައުމެކެވެ. ވަށައިގެން ކަނޑު އޮތުމުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުންވެސް ވަނީ ކަނޑުން ލިބޭ ރޯދި ބަރަކާތަށް…