ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަބުރު ނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހެދި ނުބައި ސިހުރެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކަ ލިޔެފައި މިވަނީ، ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުގެ ގާތް މީހަކު "ވަގުތު" އަށް ދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.…

ވިޔަފާރި
ތެޔޮ އެޅުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި ޝެޑް - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އެތެރެކުރާ އެސްޓީއޯ އިން މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލާއި ޑިސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ޕްރޯލް ލީޓަރަކުން 54 ލާރި…

އީވަގުތު

ރީހާންގެ "މިހިތުގާ" އަލްބަމްގެ ރީތި ލަވަތައް އެހުންތެރިންނާއި ހަަމައަށް

އެތައް ދުވަހެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރަަކަށްފަހު ޒުވާން ޕްރޮޑިއުސަރ އަހުމަދު ރީހާންގެ ފުރަތަމަަ ލަވަ އަލްބަމް "މިހިތުގާ" މިއަދު ނެރެފިއެވެ. މި އަލްބަމަކީ މުޅިންވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް…

ރީހާންގެ ލަވަ އަލްބަލް ސާލިމް ނެރެދެއްވަނީ