ކޮރެޔާގެ މައްޗަށް ސްވިޑެން އިން ކުރި ހޯދައިފި

ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ދެކުނު ކޮރެޔާގެ މައްޗަށް ސްވިޑެން އިން 0-1 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ގްރޫޕް އެފްގައި ހިމެނޭ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ގޯލެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާއިރު…

މެޗު ޕްރިވިއު: ބެލްޖިއަމް – ޕެނަމާ

މެޗު ޕްރިވިއު: ސްވިޑަން – ދެކުނު ކޮރެއާ

ވިޔަފާރި
އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޒިޔަތު މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދޫކުރަން ފަށަނީ

އެމްޓީސީގެ މިދިޔަ  އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ 19 ޖޫން 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކުރަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ…

އީވަގުތު

ވާހަކަ: އަހްލާމް (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

(ސައުވީސްވަނަ ބައި) "އަހްލާމް އެ ދިޔައީ އަލީފްގެ ހިތް ފަތަޙަކޮށްފަ! އަލީފްގެ ހިތުގައި އަހަރެންނަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް!" ނަތާޝާ ޓިޝޫތަކެއް އަތަށް ބޮނޑިކޮށްލިއެވެ. "އަދިނުވެސް ލިބޭނެ!"…