ވަގުތު ބްރޭކިން
ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ
59 މިނެޓް ކުރިން

އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް އެމްސީ ހަމީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ) އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާގެ މަގާމަށް އެމްސީ ހަމީދު އައްޔަން ކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުން ހަމްދޫން ރަޝީދު ވަކިކުރުމަށް ފަހުއެވެ.…

ވިޔަފާރި

މޭކަޕް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެއްތާކުން ހޯދުމަށް ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީ

މޭކަޕަކީ އެއާ ނުލާ މިއަދު ނޫޅެވޭ އެއްޗަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެން ކުދިންނަށް މޭކަޕަކީ "އިންޓަނެޓް" ފަދައިން މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. މޭކަޕް ކުރާ…

އީވަގުތު

ދެހަފްތާއިން ޑެންގީ ހުމުގެ 186 ކޭސް، ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާތީ، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން…