ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ - އިބޫ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ އެމްޑީޕީގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ 167…

ވިޔަފާރި

ހަންގަނޑުގެ މަޑުކަން ދަމަހައްޓައި ރީތިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިވަރެއް ނެތް!

ކުލަ ކަޅުވިޔަސް އަދި އައްޔަސް ހަންގަނޑަށް ތާޒާކަމާއި ދުޅަހެޔޮ އަދި އޮމާންކަމާއި މަޑުކަމެއް ލިބިފައިވުމީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ރީތިކަމާއި ތާޒާކަން ހާމަވެ އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ. ހަންގަނޑުގެ…

އީވަގުތު

އަރުޝަދު: އުމުރުން އެންމެ ހަގު އައްޒަގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަޕޯޓަރު

މަޝްހޫރް ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން ތަރިއަކާ ޕާސަނަލީ ދިމާވެ ވާހަކަ ދައްކާ "ގާތް" އެކުވެރިކަން ބޭއްވުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫނެވެ. އެމީހުންގެ ކިތަންމެ…