ފަހު ވަގުތު ޖަރުމަނުން ސްވިޑެން ބަލިކޮށްފި

ފަހު ވަގުތު ޓޯނީ ކްރޫސް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުން 2-1 އިން ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް ޖަރުމަނުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭގެ މޮޅާއެކު ޖަރުމަނުން ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ސްވިޑެންއާ އަރާ ހަމަކޮށްފައެވެ. މި ދެ ޓީމަށް…

ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ބެލްޖިއަމް ދެވަނަ ބުރާ ކައިރިއަށް

ވިޔަފާރި

ރޮނާލްޑޯ އެމްބެސެޑަރުކަން ކުރާ "ކްލިއާ " ޝޭމްޕޫގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީބީއެމްއިން ފަށައިފި

ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރަކު އަންނަ ފުޓްބޯޅަ އީދު ކަމަށްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި ދިމާކޮށް ދުނިޔޭގެ އެތަށް ބައެއްގެ މަގުބޫލްކަން ހޯދައިފައިވާ "ކްލިއާ މެން"…

އީވަގުތު

ވާހަކަ: އަހްލާމް (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

އެ މީހާ ފެންފުޅި ނަގައި އަހްލާމްގެ ތުންފަތުގައި ޖައްސައިލިއެވެ. އެޔާއެކު އަހްލާމް ކޮށިއެރިއެވެ. އޭނާއާ ނުވަތަށް އަހްލާމް މޫނު އަނބުރައިލިއެވެ. އެއިން އިތުރު ފެން ފޮދެއް އަރު…