ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ

މިއަހަރު 25 ރިސޯޓް ހުޅުވޭނެ، މިއީ އިންޝްއަރެންސް ދާއިރާ އަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް – މިނިސްޓަރ ޒަމީރު

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 160 ރަށުގެ ތެރެއިން، މި އަހަރު 25 ރިޒޯޓް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށާއި، މިއީ އިންސުއަރެންސް އިންޑަސްޓްރިއަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއްކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ވިޔަފާރި
އެމްޓީސީސީގެ އާއުޅަނދުތައް ތަޢާރަފް ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

އާއުޅަނދުތަކާއި އެކު އެމްޓީސީސީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ބޮޑު ބަދަލަކާއި ދިމާއަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ސަރުކާރުގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ މައި ކުންފުނި އެމްޓީސީސީ އިން އެކުންފުނީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ…

އީވަގުތު

އަމިއްލަ އަށް މަރުވީ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލުމަށްފަހު 'ޗުއްޓީ'ގައި!

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ފުލުހަކު އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލުމަށް ފަހު ފިލައިގެން މެކްސިކޯގައި އުޅެމުން އެބަ އަންނަ ކަމަށް ޓެކްސަސްގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.…