ވަގުތު ބްރޭކިން
ނިލަންދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
41 މިނެޓް ކުރިން
ވ

ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާނަމަ އޭސީސީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ - ރައީސް

އެކި ކަންކަން ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމުގައިވާނަމަ، އިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން…

ވިޔަފާރި

މޫނުގައި ނަގާ ބިހި ފިލުވައިލުމަށް މިއީ "އެއްވަނަ"!

މޫނުގައި ބިހި ނެގުމަކީ ވަރަށް ޢާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ "އުނދަގޫ ބޮޑު" ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫނުގެ ރީތިކަމާއި ހަންގަނޑުގެ އޮމާންކަން ގެއްލި، ސިފަ ހުތުރުވާން…

އީވަގުތު

އުނޫޝާގެ މަންމަ 11 އަހަރު ހަގު މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ އުނޫޝާގެ މަންމަ، އަދި ރާއްޖޭގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ޝަފީޤާ އައު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިއެވެ. ޝަފީޤާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބާއްވާފައި…