ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުށްވެރިން ދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީ – ރައީސް

ކުށްވެރިން ދޫކުރުމަކީ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ތަރައްޤީ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ހދ.ނޮޅިވަރަމްގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް…

ވިޔަފާރި

ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބައެއް މަސައްކަތް އޯޕެކްގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ކުރަނީ

ފ.ނިލަންދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓް ގެ ބައެއް މަސައްކަތް އޯޕެކް ފަންޑުން ދޭން ނިންމި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ…

އީވަގުތު

އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ އަކަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޑްރާމާ ހޮވިއްޖެ

އޮފީސް ޓެލެ ޑްރާމާ މުބާރާތް 1439 ގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިވްއެސްސީ)ގެ "ދަތުރު" ޑްރާމާ ހޮވިއްޖެއެވެ. މިރޭ އޮލިމްޕަސްގައި…