ކާނަލް ނާޒިމް ގެއިން ފިސްތޯލު ފެނުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ފުލުހުން ނިންމައިފި

2015 ޖެނުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ނާޒިމް ދިރިއުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓް ބަލައި ފާސްކުރިކުރިއިރު އެތަނުން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ނާޒިމް އެ…

ވިޔަފާރި

46 ކިލޯގެ ބެގޭޖް އެލަވަންސްއާއެކު ސްރިލަންކަން އިން ސަޅި ފުރުޞަތެއް، އަވަސް ކުރޭ!

އިތުރު ބެގޭޖް އެލަވަންސްއާއެކު ސްރިލަންކަން އިން ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފުރުޞަތަކީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އަށް އިތުރު ބެގޭޖް އެލަވަންސްއާއެކު ދަތުރު…

އީވަގުތު

ތުއްތު ކުއްޖަކު ދިރިއޮއްވާ ވަޅުލާފައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖެއް އިންޑިޔާގައި ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. ސަލަމާތްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 3 ހަފްތާގެ ކުއްޖެކެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައެވެ. އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި…