Supreme Court

އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން މިއަދު މެންދުރު ފަހު

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް މިއަދު މެންދުރު ފަހު 13:00 ގައި ބާއްވަން…

ވިޔަފާރި

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 365 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ބޭންކް އޮގް މޯލްޑިވްސްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 365 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އެ ބޭންކުން…

އީވަގުތު

މާލެ ކައިރިން ބޮޑުމަހެއް ތިލަވެއްޖެ

މާލެ ކައިރިން ބޮޑު މަހެއް ނުވަތަ ވޭލެއް ތިލަވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވިލިނގިއްޔާއި މާލެ އާއި ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު މަހެއް ފެނިފައި ވަނީ…