ވަގުތު ބްރޭކިން
ގާޒީ ނިހާން މިނިވަން ވެއްޖެ
20 މިނެޓް ކުރިން

ދުލުގައި ހިފައި ދަމަން މަސައްކަތް ނުކުރާތި، ދެއްކޭނެ ވާހަކަ ބައިވަރު އެބަހުރި – ޖަމީލް

ދުލުގައި ހިފައި ދަމަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށާއި ދެއްކޭނެ ވާހަކަ ބައިވަރު އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ކޯލިޝަންގެ އެހެން ބައިވެރިންނަށް ނުސީދާ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފިއެވެ. ޖަމީލް މިއިންޒާރު…

ވިޔަފާރި
ދިރާގުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ދިރާގުން 5ޖީ ތައާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް 5 ޖީ ތައާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ދިރާގް ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ވަނީ…

އީވަގުތު

"ރައީސް ސޯލިހް" އާއި އެކު މާކާނާ ސޯވ އަނެއްކާވެސް ފަަށަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުންނާއި، ރައީސްކަން ކުރިން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެނިމޭޓެޑް ޓީވީ ޝޯވ "މާކަނާ ޝޯވ" އަނެއްކާވެސް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މިފަހަރު ޝޯވ ފަށާނީ…

މާކަނާ ޝޯ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން.. -- ރާއްޖެއެމްވީ