ޝަކުވާ ލިބޭ، އިންޒާރު ދިނުމެއް ނެތި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން – ބްރޯޑްކޮމް

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ގައުމުގެ އަމާންކަން ގެއްލި ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޮޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ދަނީ ލިބެމުން ކަމަށް ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ…

ވިޔަފާރި

ހދ.އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް މާދަމާ ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ހދ.އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް މާދަމާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ނަން…

އީވަގުތު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: 12 ބައިވެރިންގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކާއި އެކު ފޯރިގަދަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ޝޯވކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ 12 ބައިވެރިންގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތައް ރޭ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ ގާލާ ރައުންޑުގެ ފުރަތަމަ…