ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކުއްލި ހާލަތަށް އަމަލު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރަށް އަމަލު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިގޮތަށް އަމުރު ކުރީ، އެކޯޓުގެ ލަފައަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހެއޅުމުންނެވެ. އެ…

ކާބަފައިންގެ "ލަވް ސްޓޯރީސް"

ވިޔަފާރި

އައްޑުއަށް ދާއިރު ދެންދާނީ "ކޭޝްލެސް" ކޮށް

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫގައި އިތުރު ދެ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓާފިއެވެ. އައްޑޫގައި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 59)
އީވަގުތު

މީހަކު މިސްކިތަށް ނޭރުމަށް އަހަރެން އިރުޝާދު ދިނީމެވެ

އަހަރެންނަކީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެކެވެ. މަންމަގެ އެދުމަކަށްވީ އަހަރެން މުޅި ދިރިއުޅުންވެސް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމެވެ. މަންމަ ނިޔާވުމަށް ފަހުގައި އަހަރެން އެ…