ވަގުތު ބްރޭކިން
ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރު ކުރަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގެވުމުން
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް އަމީން ފަހްމީ

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ. ޗިޓް ފޮނުވާފައި ވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވުމަށެވެ. ފުލުހަށް…

ވިޔަފާރި

މާލޭ "ތްރީއޭ ސިގްނޭޗާ" އިން ޖެނެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮވެއްޖެ

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކްސް ބްރޭންޑް، "ޖެނެޓް"ގެ އުފެއްދުންތައް، މާލޭ "ތްރީއޭ ސިގްނޭޗާ" ފިހާރައިން ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި…

އީވަގުތު

ދެހަފްތާއިން ޑެންގީ ހުމުގެ 186 ކޭސް، ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާތީ، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން…