މީގެކުރިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

މިދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތާރީހުގައިވެސް ފާގަތި އަހަރެއް

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4.2 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1،286،135 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އިރު…

ވިޔަފާރި
މީގެކުރިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

މިދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތާރީހުގައިވެސް ފާގަތި އަހަރެއް

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4.2 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު…

އީވަގުތު