ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން

ވެރިކަމަށް އައުމަށް އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއްކުރީ އެމްޑީޕީ، މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ބައެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބެން ޖެހޭ - ރައީސް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޯލިޝަނަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރީ އެމްޑީޕީ އިންކަމަށާއި އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ބައެއް ލިބެން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އަށްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު…

ވިޔަފާރި

ދިރާގަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ދިރާގުގެ އެޕްލިކޭޝަނާއި މައި އެކައުންޓްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. ދިރާގުން މިއަދު ބުނީ އެޕްލިކޭޝަނާއި މައި…

އީވަގުތު

ސަން ޓްރެވެލް ސިޔާމް، މޮރޮކޯ ބޭކަނބަލަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރު، އަޙުމަދު ސިޔާމް (ސަން ޓްރެވެލް ސިޔާމް)، މޮރޮކޯގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ސީދާ ތާރީޚެއް…

ސިޔާމް މިއަދު ކައިވެނި ޕާޓީގައި