ރައުދާ އާތިފް – ފޮޓޯ : އިންސްޓަގްރާމް

ރައުދާ މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޔަގީން – ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ދިވެހި ދަރިވަރު އަދި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ދަން ޖެހިގެން ކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޔަގީން ކުރެވޭ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުލުހުން އިއްޔެ…

ވިޔަފާރި
އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)– ވަގުތު އިމޭޖަސް: އަމީން ފަހުމީ

ފަސް އެއާޕޯޓް ހަދަން މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏަކާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި

އަތޮޅު ތެރޭގެ ފަސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރުން މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންނަކާ ހަވާލު ކުރި އެއްބަސްވުން އުވާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިޔާގެ ގްރިފޯން އެނާޖީ…

އީވަގުތު

ތަނަކަށް ދާން އެރުނު ޓެކްސީއެއްގެ ސަބަބުން ބިރުން މަރުނުވީ ކިރިޔާ!

ޓެކްސީ އަކަށް އެރި މީހުންތަކަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް އިހްސާސް ކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ޓެކްސީ އަކަށް އެރި ބަޔަކަށް…