ވަގުތު ބްރޭކިން
ރައީސް ސޯލިހު ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރައްވަނީ
44 މިނެޓް ކުރިން

ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރައްވާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާ، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ދާދި ދެންމެއަކު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ރައީސް…

ވިޔަފާރި

ކުރިމަގުގެ ކާމިޔާބީގައި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ - ބީއެމްއެލް

ޓެކްނޮލްޖީގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ބޭންކު ކަމަށްވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކުރާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކުރާނީ އެކި…

އީވަގުތު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފެބްރުއަރީ އަށް ނިމޭނެ – މިނިސްޓަރު

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެށި އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއު، "ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް" ގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް…