ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލެ އަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
13 މިނެޓް ކުރިން
އަޟްހާ އީދު ލޯގޯ

އަޟްހާ އީދު ލ.ގަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން "ވަގުތު" އިން ނިންމައިފި

އަންނަ އަޟްހާ އީދު ލ.އަތޮޅު ގަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން "ވަގުތު" އިން ނިންމައިފިއެވެ. "ވަގުތު" އިން އަޟްހާ އީދު ލ.ގަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން ނިންމީ "ވަގުތު" އާއި ގުޅިގެން އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރަން…

ވިޔަފާރި
މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓެއް ހުޅުވުން – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

‎މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކޮށްފި

‎ މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ހުޅުވައިފިއެވެ. ‎މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ޕްލާންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ…

އީވަގުތު

ފަލަވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް މިދެކެވެނީ ފަލަ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ. އެމީހުންގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށް ހިކުމަަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާޙަކައެވެ. ފަލަވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ…