ވަގުތު ބްރޭކިން
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވެއްޖެ
19 މިނެޓް ކުރިން

މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ނ.ޅޮހީ ފެހިވިނަ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ހުސައިން އަދުނާނު ނަމަކަށްކިޔާ މީހެކެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ،…

ވިޔަފާރި

އޭ.ޑީ.ބީ އިން ރާއްޖެއަށް 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އިން މާލޭއާއި މާލެ ކައިރީގައިވާ ރަށްތަކުގެ ތިމާވެށްޓާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފިނޭންސް…

އީވަގުތު

އުނޫޝާގެ މަންމަ 11 އަހަރު ހަގު މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ އުނޫޝާގެ މަންމަ، އަދި ރާއްޖޭގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ޝަފީޤާ އައު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިއެވެ. ޝަފީޤާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބާއްވާފައި…