ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ - އިބޫ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ އެމްޑީޕީގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ 167…

ވިޔަފާރި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެމްއާރްއައިގެ ހިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެމްއާރްއައި ހިދުމަތް ދޭން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ފަށާނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދިންގޮތުގައި، އެމްއާރްއައި ހިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން…

އީވަގުތު

އަރުޝަދު: އުމުރުން އެންމެ ހަގު އައްޒަގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަޕޯޓަރު

މަޝްހޫރް ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން ތަރިއަކާ ޕާސަނަލީ ދިމާވެ ވާހަކަ ދައްކާ "ގާތް" އެކުވެރިކަން ބޭއްވުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫނެވެ. އެމީހުންގެ ކިތަންމެ…