ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ 15 ބުރީގެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

"ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ 15 ބުރީގެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ 12000…

ވިޔަފާރި

އެސްޓާސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

އެސްޓާސްގެ އާ ފިހާރައެއް އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އެސްޓާސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި ފިހާރަ އިން ގެތަކަށާއި، ރިސޯޓްތަކާއި، ހޮޓާތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.…

އީވަގުތު

ވާގިނެތިފައިވާ ޑޮކްޓަރު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި އިނދެ، ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރަނީ!

ޑރ.ޑެނިއެލް ގްރޮސްމަން އަކީ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ބަލ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދެނީ ޑރ.ޑެނިއެލް އެވެ. އެއީ…