އީޔޫ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނީ

ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެމްޑީޕީން އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެމްޑީޕީން އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އީޔޫއިން…

ވިޔަފާރި

ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބައެއް މަސައްކަތް އޯޕެކްގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ކުރަނީ

ފ.ނިލަންދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓް ގެ ބައެއް މަސައްކަތް އޯޕެކް ފަންޑުން ދޭން ނިންމި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ…

އީވަގުތު

އަހްލާމް (26 ވަނަ ބައި)

ވަތްގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަޅު ކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް އޭނާ ނެގިއެވެ. ހިނިއައިސް ހުރެ އޭނާ އެ ފޮތިގަނޑުން މުޅި ލޯގަނޑު ނިވައ ކޮށްލިއެވެ. ދެން ދުވަހަކުން އޭނާގެ ރަނގަޅު…