ވަގުތު ބްރޭކިން
ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަނދަނީ
16 މިނެޓް ކުރިން

ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ތުރުކީ އިން ހައްޔަރުކުރި ތިން ދިވެހިންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްގެން މާލެ ގެނެސްފައިވާ ތިން ދިވެހިންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު މެންދުރު ވިދާޅުވީ ތުރުކީ މަގުން ސީރިއާ އަށް…

ވިޔަފާރި
ނަމްބަރ ވަން ޑްރިންކުގެ ހިތްގައިމު ރަހަ އާންމުންނަށް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

ނަމްބަރ ވަން ޑްރިންކުގެ ހިތްގައިމު ރަހަ މިއަދު އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި

ސްނޯ އިންވެސްޓްމެންޓްއިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓު ކުރަމުންދާ ނަމްބަރ ވަން ބްރޭންޑް ޑްރިންކުގެ ރަހަ އާންމުންނަށް ދައްކާލުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު…

އީވަގުތު

ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމަކީ ހަމުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް

އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ތުނބުޅި ދިގު ކުރުން މިވަނީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވެފައެވެ.  ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމަކީ އެކަމުން ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަށް…