ވަގުތު ބްރޭކިން
އުރުދޮގާން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
17 މިނެޓް ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް - ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ނިއުމަތްތަކާއި، އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކުގައިވެސް ހަމަހަމަކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކ. ގުރައިދޫގެ ބަނދަރާއި ބޯފެނުގެ…

ވިޔަފާރި

ރޮނާލްޑޯ އެމްބެސެޑަރުކަން ކުރާ "ކްލިއާ " ޝޭމްޕޫގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީބީއެމްއިން ފަށައިފި

ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރަކު އަންނަ ފުޓްބޯޅަ އީދު ކަމަށްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި ދިމާކޮށް ދުނިޔޭގެ އެތަށް ބައެއްގެ މަގުބޫލްކަން ހޯދައިފައިވާ "ކްލިއާ މެން"…

އީވަގުތު

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އިންޑިއާ ދަތުރު ވަރަށް ރޮމޭންޓިކް

ޕްރިޔަންކާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އާއި އެކު އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް ގޮސްފައި ވާއިރު ދެމީހުންގެ އެކި ހަރަކާތްތައް މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ އާންމު ވަމުންނެވެ.…