ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އުންމީދަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމި، އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުން – ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމި، މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި، އެމްޑީޕީ މެންބަރުން އެދޭ ކެންޑީޑޭޓަކަށް އެއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވި، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފޮނި އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ވިޔަފާރި

އޮޅުވާލައިގެން ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދަމުން އެބަދޭ!

ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އެކައުންޓްގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ރޭ…

އީވަގުތު

ޝިރާނީ ދެން ފިލްމީ ދާއިރާއިން ނުފެންނާނެ، އަބަދަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދައި، ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ދިވެހިންނާއި ދުރުގައި ޝިރާނީ އުޅެފިއެވެ. ދިވެހިންނާއި، ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއާ ދުރުގައި އެތައް އަހަރަކު އުޅުމަށްފަހު، ޝިރާނީ…