އީވަގުތު

ލައިޝާ ރޭގެ ޝޯގައި ލަވަ ހުށަހަޅައިދެނީ – ފޮޓޯ : އަވަސް

ލައިޝާގެ ލަވަ ތައްޔާރުކުރި ސްޓޫޑިއޯ އިން ވެސް މަޢާފަށް އެދިއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބުކުރި ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ލަވައިގެ މެލޮޑީއަކީ ކުރިން ކިޔާފައިވާ ލަވައެއްގެ މެލޮޑީކަން އެނގި ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުން ލަވަ ތައްޔާރުކުރި…