އީވަގުތު

ޒަހާ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ކެންސަރު ޖެހުނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް، ބޯންމެރޯ ހަދާނެ ފައިސާއެއް ނެތް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.