ވިޔަފާރި

ސޮނީ އާއި އެކު އެޗްޑީސީ އިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ – ފޮޓޯ : އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ދެޝޮޕިންގ ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެ ޝޮޕިންގ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޝޮޕިންގ ކޮމްޕްކެސް އަޅަނީ ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައެވެ.…