ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް މައްކާއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ޔޫއްޕެ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާއަށް ގޮސްފައި ވަނީ ކޮން ދުވަހެއްގައިކަން ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް، މައްކާގައި ހުރެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާ ވަނީ މީސް މީޑިޔާއަށް ލާފައެވެ.

ގިނަ ފިލްމްތަކުންނާއި، ލަވަތަކުންވެސް ފެންނަމުންދާ ޔޫއްޕެއަކީ އަދިވެސް ފަޑުވުމެއް ނެތި އަރަމުން އަންނަ ތަރިއެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ފިލްމް ކުޅުމުގެ އިތުރުން ފިލްމްތައް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމާއި ޑައިރެކްޓްވެސް ކުރެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ޔޫއްޕެގެ ފިލްމްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ވަރަށް ރަނގަޅު. ޔޫއްޕެއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި. އާމީން.

 2. އުލާ

  މަށާ މޮށިފަ މާފައްވެސް ނޭދި...
  އެކަމްވެސް ހިތް ހެޔޮ...

  • ޫޒިޔަޒަނ

   ޠެދު ވަހަކަަަަެެެެެެަަަެ

 3. ނަހުލާ

  ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންއަކަށްތަ ގޮސްގެން އެ އުޅެނީ؟ ދެން ނުކުންނަ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ. އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ.

 4. ބިރުވެތިވޭ

  އެއްވެސް އަޅުކަމަކީ އިސްތިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ޔޫއްޕެ ހީކުރަނީ އެވެސް ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އެއް ކަމަށް

 5. މޮހޯ

  ރައްޖެ އަންނަ ގޮތަށް އައިސް އަނެކާ ފިލުމުހަދާ ފިލުމުކުޅެ ނޫޅުމަސް ޔޫއްޕައަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން

 6. މަންޖެ

  ތިޔަ އަޅުކަމަށް ފަހު ދެން ފިލްމީ ދާއިރާ އާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ދުރުވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން

 7. މުއްލާ

  ﷲ ޔޫއްޕެގެ އަޅުކަން ޤަބޫލުކުރައްވާ ތެދުމަގުގައި ސާބިތުކުރައްވާށި

 8. މުއްލާ

  ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ލޯބިވާ މީހަކާއި އަދި ލޯބިވާ ތަންތަނުގައި ފޮޓޯ ނަގާ ހިއްވާނެ... ﷲ ޔޫއްޕެއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި

 9. ެައަލީ

  އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްގެން އައިސް ،.އަނެއްކާވެސް ހިލޭ އަންހެނުން ނާއިއެކު ނަށާމަޖާކުރީމާ ، ތިއަދާކުރި އަޅުކަމުގެ ފައިދާއެއްނުކުރާނެ ކަން ޔޫއްޕެއަށް ވިސްނިއްޖެއްޔާ ރަގަޅު

 10. ޕޮގުބާ

  އަލަށްދޯ މީހަކު އުމްރާޔަށް ތިހި ދިޔައީ

 11. އަހްމަދު

  މަތްﷲ ތެދުމަގު ދައްކަވާފި އަޅަކު މަގު ފުރައްދާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް!

 12. އުއްޕެ

  ދެއްކެން / ދައްކަން ކުރާ ކަންކަމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްބާ....؟

 13. ރިތިކް

  އާމިރްޚާން ކޮޕީކުރަނީތަ؟