އިންޑިއާގެ ކަލްޔަން ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަންގައި ކައިރިއަށް އެއްްލައިލާފައި އޮތް ދަބަހެއްގެ ތެރެއިން ކަރުބެރިކޮށްފައި އަޮތް އަންހެެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ،

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި، އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ތިން ތަނުން ބުރިކޮށްފައި ވެެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އެ މީހާއަކި އުމުރުން 25 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެއީ ކާކުކަން އަދި ދެނެގެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަނަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އޮޓޯ ދުއްވާ މީހެކެވެ.

އިއްޔެގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މިކަން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަަމަށް ގެނައިރު، އެއީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން މަރާލާފައި އޮތް މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަން ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، މީގެ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންވެސް މަރާލާފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑި ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ފެނިފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާގައި ރަހުމް ކުޑަކޮށް މީހުން މަރާ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. އަމްސޫދާ

  ގެރިމޯދީގެއިންސާފު

  58
  1
 2. 😥😥

  އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއްވެސް ނެތީ. 😥😥

  79
  1
 3. ކައު

  އަދިވެސް އަހަރެމެން ދަށުވާން ވީ އިންޑިޔާގެ!! ޢަންނި އަށް މިމީހުން ގައިން ދުވާވަހުން ކެތް ނުކުރެވޭ ހާލު ކިހިނެއް ދިވެހިން ކެތްކުރާނީ!

  45
  6
  • މަރީ

   ކޮޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ނުކޮއްބަލަ..

   29
   25
   • ޗަކޮއެ

    ސިޔާސީ ވާޅެ ހުރހައި ކަމެއް ވެސް

    9
    2
 4. ކިހާދެރަކަމެއް

  މިޥާނީ މިގައުމުގަ އުޅޭ ގުންޑާއިންނަށް މޮޅުކަމަކަށް..... ޔާﷲ އަހަރުމެން ދިވެހިން، މުސްލިމުން މިފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ. ޢާމީން

  39
  2
  • އިބުރާ

   ދެންކިހިނެއްހަދާނީ
   ބޭރުމީހުންގެއަނިޔާއިންއަހަރެމެރައްކާތެރިކުރައްވާށި އާމީން

   20
 5. ޗޮޕޭ

  #ބޭން ކްރައިމް ޕެޓްރޯލް

  8
  1
 6. ސާސާ

  މިވަރުވާއިރު މޯދީހުރީ ނިދާފަތަ ހާދަ ނުލަފާ ރަހުމު ކުޑަމޯދީއެކޭ

  11
  2
 7. މިއްޓޭ

  ގެރިމޯދީގެ ކަމެ އްތި އީ. ރޭޕްކަންޓްރީ ގެ އާދަތީ