ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ގެ ކައިވެނި އިއްޔެ ހަވީރު ވަނީ ކުރެވިގެން ގޮސްފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއްގައި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދިޔައިރު،އެ ހަފްލާގައި ދެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި، ގާތް ރަހުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން، ފިލްމީ ތަރިންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ދެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު، މި ދެތަރިން ކައިވެނި ކުރިއިރު، އެ ހަފްލާގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެ ހަފްލާގައި އައްޒަ ހުރީ ހުދު ކުލައިގެ ސިމްޕަލް ވެޑިންގ ޑްރެސްއެއް ލައިގެންނެވެ. ރީތި މޭކަޕާއެކު އައްޒަ ހުރީ ވަރަށް ނަލަ ކޮށެވެ. މުއާ ހުރީ އަޅިކުލައިގެ ކޯޓެއް ލައިގެންނެވެ.

މި ދެތަރިން ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ހަނީމޫނަށް ފުރާފައެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހައިޑްވޭ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާއަށް ދެ މީހުން މިހާރު ވަނީ ޗެކިންގ ވެފައެވެ.

މުއާ އާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް އައްޒަ ރަން ކިއުުން އޮތީ ފެބްރުއަރީ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އައްޒަ ރަން ކިޔާފައިވަަަނީ 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އައްޒަ އާއި މުއާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހި ފިލްމު "ލީނާ" އިންނެވެ. އަދި މި ދެ ތަރިން ދަނީ ހުވާ ދެ ވަނަ ސީޒަންގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އައްޒަ އަދި މުއާވެސް މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ދެ މީހުންގެވެސް އެއް ކުއްޖަކު ހުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. މުހައްމަދު

  ވަގުތު ކުދިން ދެން ރެޑީވޭ އައްޒަ އާއި މުއާ އަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ ..މިހެން ލިޔަން

  47
 2. Anonymous

  ހަބަރެއްތަ

  28
  1
 3. ޙެހެދަ

  ވަގުތު ހަދަ މޮޅެ ޗެކިންވި ރިސޯޓުވެސް ހޯދަލައިފި

  32
  2
 4. ޟަ

  ޙަނީ މޫނޭ 🤣

  33
 5. ހުސީ

  ފޫހިބަޢެޢް މީ

  48
  1
 6. ހަސަނު

  ފިލްމުސްޓާރުން ވިއަސްްްްްްްްްްްްްްް އަޅާހެދުން އިސްލާމްދީނާް ފުށުނާރާގޮތަށް އެޅުން މުހިއްމު. ދިވެހިން މިގޮތަށްް ނިވާކަން ކުޑަހެދުން ލައިގެން ތިބޭފޮޓޯ ނޫްސްތަކުގައި ޖެހުމަކީ ޒިންމާަދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށްފެނޭ.

  65
  1
 7. ޔާމިން

  ތީ ވަރުގަދަ މުއާ އަކާ އައްޒަ ޔަކާނު. ވަގުތު ތިކަހަލަ ބޭކާރު ހަބަރު ނުގެނެސްދީބަލަ. ޕުލީސް

  15
  2
 8. ފިރޫ

  ވަގުތު ޢުހެނީ މިމީހުން ޢިސްތިހާރު ނުކުރެވިގެން ބޯހަލާކު

 9. މީނަ

  ޢައްޒަގެ އައުރަފޮރުވަން ތުވާލިއޮޅައިދޭން ޕޮލިހުން ނަކަށް ނުޖެހޭތަ

  11
 10. ސޭންޑީ

  އައްޒަ ބުރުގާ އަޅަނީ ކޮން ދުވަހަކުން...

  6
  1
 11. ައާޝާ

  އައިންތު އަށް ވެސް ރަނގަޅީ ދަރިން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އެޅީމަ ކަންނޭގެ.ދެން ފުކެއް ބޮޑުވަރު ދޯ