ޓިކްޓޮކްގެ ލަވަތައް ކުޅެގެން އާއްމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ މަރިޔަމް ޝިފާ ބުރުގާ އެޅީ މިދިޔަ އިއްޔެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ބުރުގާ އެޅުމަށްފަހު މީސް މީޑިއާއަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ފޮޓޯތަކާއެކު އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ ބުރުގާ އެޅުމުން މާ ރީތިކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޝިފާއަކީ މީގެ ކުރިން ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ބުރުގާ ނަގާފައެވެ.

އޭނާ ބުރުގާ އެޅީ މަންމަގެ އެދުމަކަށެެވެ. ބުރުގާ އަލުން އެޅުމުގެ ކުރިންވެސް އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަރަށް ރީއްޗަށް ކުރުކޮށް ކޮށާލާފައި ވެއެވެ. ރީތި އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނަ ޝިފާ ބުރުގާ އެޅުމުން އެތައް ބަޔަކު އޭނާ ރީތި ކަމުގެ ވާހަކަދައްކަން އެބަދެއެވެ.

ޝިފާ ބުރުގާ އަޅައިގެން ނެގި ފުރަތަމަ ޓިކްޓޮކް މިހާރު ވަނީ މީސް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލާފައި ވެއެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެން ދަނީ އޭނާގެ ނެށުމުގެ ހުނަރެވެ.

@shifaaaaaaaa._

🤍🥀

♬ original sound - 🖤MIA✨🥀🖤

މިހާރު އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޝިފާ ވަނީ ބައެއް ފިލްމުތަކުން ވެސް ފެނިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ބައެއް ފިލްމުތައް މިހާރު ވެސް ރިލީޒް ކުރުމުގެ މަގުމަތީގައި އެބައޮތެވެ.

އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާއެކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ނނނ

  ޗި

  34
  5
 2. ނނނނނނ

  ޗި

  35
  4
 3. ،😡

  ياربي ياالله

  25
  4
 4. މުލާ

  ޔގފިނޗސރހވޘ

  8
  6
 5. އިއްބެ

  ބުރުނގާ އަޅާއިގެން ތިނަށާގޮތް ކަޑަ.

  40
  4
 6. ސާބަހޭ

  މިހާރު އިގިއްޖޭ.
  ދެން ނެއްތަ ބުރުގާ އަޅާ މީހެއް؟
  2 ދުވަސް މި ވަނީ މިޔެއް ލިޔާތާ

  46
  2
 7. ދިވެހި

  އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށި

  10
 8. ރަށްފުށު މާމަ

  ބުރުގާ އެޅީ ތިވައްތަރަށް އުޅެންތަ؟ ޗަކޮޔެ ތީދެން ބުރުގާ އަޅައިގެން މީހުން އުޅެންވާނެ ވައްތަރުތަ ފަހެ؟؟؟ މާމަ ވާ ސަލާމް😐 ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި🤲🏾

  15
 9. Anonymous

  ހަޑި މިހާރު

  10
  4
 10. Anonymous

  ކަޑަ ބުރުގާ އަކާ ނުގުޅޭ

  12
  3
  • ލަމް

   ބުރުގާ އަޅައިގެން ޖައްސާ ވައްތަރު ކަޑަ

 11. Anonymous

  އިއްޔެ އިންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް މިހާރު ބޭނުމެއްނުވޭ އިންނާކައް.

  11
  5
 12. ﷲގެ އަޅާ

  ސުބުޙާނަ އްﷲ ގުނަވަންތަ އް ބޭނުންކުރި ގޮތާމެދު ﷲ ސުވާލު ކުރަ އްވަވާނެ ދުވަސް ވަރަށް ކަ އިރި ވެ އްޖެ. މުސްލިމް ،މު އުމިން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހުތުރު ނާރުވާ ތަ އުބާވުން މާ އައ އުލާ ވެގެންވޭ.

  16
  3
 13. ހަމާތެދެއް

  މިނޫން މީހަކު ނުނީ މި ޤައުމުގަ އަދި އެހެން ޤައުމަކުވެސް ބުރުގާއެއް ނާޅަ.. ކިހާ ދުވަހެއްވާނެބާ؟؟

  10
 14. ކިޔުންތެރިއެއް

  ހިޔެއްނުވެ މާކަށް ގިނަދުވަހަކު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެހެނެއް.. ޖައްސާ ވައްތަރުން އަދި އުޅެވިފަ ހުރިގޮތުން ހީނުވާނީ ހަމަ.. އަދިވެސް ޓިކްޓިކްގެ ޑީޕީ އިނީ ކިރީގެ ފޮޓޯ.. މީހަކު ބުނި ދެރަބަހަކަށް ކުރި ކަމަކަށް (ތި ބުރުގާއެޅުން) ނުވެއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު..

  16
 15. Anonymous

  ތިހެން ބުރުގާ ނޭޅިޔަސް ރަނގަޅުވާނެ.

  12
 16. އަލީ

  ރީއްޗެއްނޫން

 17. ށިފަ

  ބުރްގާ އެޅި މީހާ ފުރަތަމަ ބުރުގާ ނާޅާ ހުރި ފޮޓޯތައް ނަގަންވިނު.. ބުރުގާ އަޅާފަވެ ސް ވޭތަ އެ މުޑުދާރު ފޮޓޯތައް ބަހައްޓަން..ބުރުގާ ދެން އަޅަނީ ނަމަކަށް ނާޗރަންގީ ކުޅެން ލަދު ނުގަނެ ޗީ ޗީ.. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ... ދުވަހެއް އަދި އެބެއް ޖަވާބު ދާރީވާންޖެހޭނެ..