ވަގުތު ބްރޭކިން
ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
26 މިނެޓް ކުރިން

ވާހަކަ

ފާހިޝް ކަންތަކުގައި އުޅުނު ދިވެހި އަންހެނަކަށް ތެދުމަގު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

މިއީ އަރަމުން އައި ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ލަވަތައް މަދުން ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ވާނީ އަޑުއަހާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އޭނާ ކުޑައިރުއެވެ. ކުޑައިރު އޭނާގެ ލަވަތައް…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 65)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)