މާލޭގައި ކުއްޖަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކަމަށެވެ. މިކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިކުއްޖާ ގައިގައި ކަރަންޓް ޖެހިފައިވަނީ ވިލާ ކޮލެޖް ކައިރީ އޮންނަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ބިމުގައި ހުރި މާކަރީ ލައިޓްއެއް ރަނގަޅު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކުއްޖާއަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ތަފްސީލް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. އިއްސެ

  ކުރިން ދުވަހެއްގަ މަވެސް ކަރަންޓުގަ ޖެހުނު..?

  • ނާލީ

   މަވެސް ކުޑައިރު ކަރަންޓުގަ ޖެހުނު

  • ތުމްސޭ

   އިއްސެއަށް ވީ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްލަބަލަ. ހަބަރަކަށް ހަދާލަން

 2. އަޅެ...

  ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަންކަން ފުލުފުލުގައި މި ހިނގަނީ. މި ފެށުން އަނެއްކާ ރަނގަޅުވާނެބާ؟

 3. ނަންނެތް

  މަ ދޮންބެ މަ ކުޑައިރު ކަރަންްޓުގަ ޖެއްސި

 4. ޖުމާން

  ޝިފާﷲ

 5. ހޫނު ފެން

  މަގެ ބޭބެ މަ ގަޔަށް ހޫނު ފެން އެޅި ކުޑަ އިރު... އިސްތިރި ވެސް ޖެހުނު.
  ކަރަންޓު ވެސް ޖެހުނު...