މާލެ އިން ގެއްލުނު މަކާއޯއެއް ހިފުމަށް ކެރޭނެއް ބޭނުންކޮށްފިއެވެ.

މި މަކާއޯ ހިފުމަށް އެ ދޫނި ގެންގުޅޭ މީހާ ކެރޭނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ފޮޓޯތައް މީސްމީޑިޔާގައި މިހާރު އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަސްޖިދުލް ޢާދިލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބިޔަ ގަހެއްގައި އިންދައެވެ.

މަކާއޯއަކީ ޖަންގަލިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދޫންޏަކަށް ވާއިރު މިއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ދޫނި ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ދޫންޏެކެވެ.

މަކާއޯ އަކީ ގުރާ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ދޫންޏެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. މާލެ މީހާ...

    ނަސީބެއްނު ހިފުނުކަން....ދަރިއެއްގެ ލޯބިޖެހެޭނެ ...

  2. ބޮންދު މުއޫން

    ދެންތީތި އަތުލެވުނުތަ؟