އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒު ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ އަވަހާރަވީއިރު މުޙައްމަދު ރާމިޒު ހުރީ ނޮދަން އޭރިޔާ ޕޯސްޓުގައިކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އޭނާ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ނުކުމެއް އުޅުނު ކަމަށާއި، ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ދުވަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ވެއްޓުނުކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތުން ފަރުވާއަށް ޅ. ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒުގެ އުމުރަކީ 48 އަހަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ައިބްރާހިމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 2. ށަދޭ

  މި މައްސަލަ ސުއޫދު ކޮމެޓީ އިން ބަލާފަ ކުއްވެރިވާނި ސިފައިންގެ ވެެރިޔާ ކިނބޫ ނުވަތަ މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު. އޮން ޑިއުޓީ ގަ މަރުވުމުން މިމީހުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ސުއޫދު ބުނާ ގޮތުން

  • ތެދު

   އަސްލުވެސް ސުއޫދޫދޫދޫ ކެރެންޏާ މައްސަލަބަލާ؟

 3. ޭަލީލާ

  ބޭކާރު ކޮމެންޓް ނުކުރެއްވުން އެދެން. އަހުންނަށް އިޙްޔިރާމް ކުރައްވާ.

 4. ހެޔޮ އެދޭ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ اللهم اغفرله وارحمه

 5. މީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 6. އަބްދުއްލާ

  إنا لله وإنا إليه راجعون
  اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و انزل السكينة والطمأنينة على روحه
  وللاسرةالصبر والسلوان

  • އަލް ސަކީނާ

   އާމީން

  • މަހުދީ

   އާމީން!

 7. ސައީދު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 8. ދަށޭ

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ.....ބޮޑުވަރު
  މަރްހޫމް ގެ ފާފަ ފުއްސަވާށި.

  • ބޮންދު

   އާމީން

  • ނާސިޙީ

   އަހަރުމެން އެންމެންގެ ދުޢާއަކީ އެމަރްޙޫމަށް الله تعالىގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބުން. މަރަކީ ވާނެއިރެއް އެނގުމެއް ނެތި ވާކަމެއް. އެހެންވެގެން ބޮޑާނުވާންޖެހެނީ. މޭފުއްޕާފަ މަވަރުގެ މީހެއްނެތޭ ހީނުކުރަންވީ.

 9. 3ވަނަ ވިސްނުން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

 10. ބުލް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 11. ابرهيم

  انالله وانااليه راجعون

 12. މޯދީ

  إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

 13. ހުސެއިން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 14. ރަމީޒް

  މުހައްމަދު ރަމީޒް ވަރަށް ރީތި ނަމެއް. މާތް ﷲ މަރްހޫމް ސުވަރުގޭގައި ލައްވާށި. އަޅަމެން އެންމެނަށް ސުވަރުގޭގެ ދޮރޯށި ހުޅުވައިދެއްވުން އިނބަސުވާމީންގެ ކުޅަދުންވަންތައެވެ.

 15. ހުސައިން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 16. ޖަމާލު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 17. ާަސސ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 18. އޭޝް

  ކޮންމެ ކަމެއް ނުވާނެ ސިޔާސީ ކުރާކަށް އެންމެން ވެސްމަރުވާނެ ކަންއިގޭދޯ

  • ރާމިޒުގެ ރައްޓެއްސެއް

   އެހެންވެގެންދޯ ކުރީ ސަރުކާރު އޮތް އިރު މީހަކު މަރުވާ އިރަށް ޔާމީން ބޮލުގައި އަޅުވަނީ؟ އޭރު އެކަން ސިޔާސީ ނުވެފައި މިހާރު މީހަކު ކޮށްލާ ކޮމެންޓެއް ސިޔާސީވާންވީ ކީއްވެ؟ މި މައްސަލަ ސުއޫދު ކޮމިޓީން ބަލަން ޖެހޭނެ. ނޫނީ "މުޙައްމަދު ރާމިޒުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ބަލާ ކޮމިޝަން"ގެ ނަމުގައި އާ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަން ފެނޭ. މާތް ﷲ ރާމިޒުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގެ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ!

 19. ނާނި

  އެއްވެސް މީހަކަށް ނަންކިޔާރު އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިން ނުކިޔާނެ ޖަނަވާރުން ގެ ނަން ކިޔާނީ ރަގަޅު ނަމެއްދޯ އެހެން ވީމާ ހަސަދަވެރިކަން ދޫކޮށްލާ މިއަދުވެސް މަރުވެދާނެ ކަން ދަނޭ