ކ، މާފުށީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު ނިޔާޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މާފުށީގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި، އެ މީހާ ނިޔާވެފައި ވަނީ މޭގައި ރިއްސާތީ މާފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިއަދު މާފުށީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ގިނަ ކުއްލި މަރުތަކެއް ވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިންތަކެއްވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. މަރު

  ނިސާ ސޫރަތުގެ 78 ވަނައާޔަތުގެ މާނާގައިވަނީ، އުސްވެގެންވާ ބުރުޖުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތިޔަބައިމީހުން ތިބި ކަމުގައިވިޔަސް ތިޔަބައި މިހުން ތިބި ކޮންމެ ތަނަކަށް މަރު އައިސް ތިޔަބައި މީހުންނާއި ހަމަކުރާނެއެވެ. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

 2. ދދދދދދ

  ކިހާ ދެރަ ކަމެއް. މީހުން މަރަން އައި ސަރުކާރެއް ކަހަލަ.

  • ބޮޑީ ބަޓަރ ޗޭ

   ކިހާ ދެރަ ކަމެއް މީހުން މަރު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުން ތަ؟؟؟؟؟؟؟

  • ބޯހަލާކު!!

   މި ސަރުކާރު ނާ ނަމަ މީހުން މަރެއް ނުވާނެ ދޯ!!!

 3. Anonymous

  2154

 4. އަހްމަދު

  މިސަރުކާރުގައި ކޮންމެސް ކުށުވެރިކަމެއްހުރީބާ؟ ސަރުކާރަށް ވީދުވަހަށްވުރެ އެކިގޮތްގޮތަށް މަރުވާމީހުންގެ އަދަދު މިދަނީ މަތިވަމުން.

 5. ސަންޕާ

  މީހާދަސުމްޕާސަރުކާރެކޭ

 6. ޟައިތާ

  މަ މަރުވީމަވެސް ނޫހުގަ ޖަހާތި

 7. ޖޮއްބެ

  ރ.ޓީވީއަކުން މިމަރުތަކުގެވާހަކައެއް ނުފަތުރާތަ؟ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ތިޔައީ ވެރިއަކަށް ހުރީ ސޯލިހެއްނު؟ ވީމާ ސޯލިހު ޒިއްމާވާންޖެހޭނެ އެމީހުން ބުނާގޮތުންވިއްޔާ.

 8. ޝުގާރގާރލް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  ކުއްލި މަރު ގިނަވުމަކީ ޤިޔާމަތް ކައިރިވާކަުގެއަލާމާތެއް. އަދި މި މަރުތަކުން ދިރިތިބީން ޢިބުރަތް ހާސިލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ތިމާ މަރުވާނެކަން ހަދުމަކޮށް އިސްލާހުވެ ތައުބާވާން އެބަޖެހޭ.

  ލިޔުމުގެ ކޮމެންޓް ކިޔާލީމަ އެބަ އިނގޭ މީހުންގެ ހުރި ޖާހިލިއްޔަތުކަމާއި ކުފުރުކަން، ސުންޕާކަމާއި ކުށުވެރިކަން އެއީ ދީނުގަ އޮތްނަ ކަމެއް ނޫން، ދީން ނޭގި ރޯނުފިލާ ތިބީމަ ވާނެ ގޮތްތައް މިއީ...

  މަރު އައިސް ތިބާއާއި ފައިހަމަ ނިމުރަނީސް އިސްލާހުވުމަށް ގޮވާލަން، ހެޔޮ މަގު ދައްކަވާށި -އާމީން-

 9. އިންސާފު

  މާފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު ގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވަންވީ.

 10. ކޮލެޖް

  މީހުން މަރާސަރުކާރު ކިނބޫ ސަރުކާރު