ބޭރުގެ ނަމްބަރުތަކުން ގުޅައިދިނުމަށް އެދި ކުރާ މެސެޖްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ ނަމްބަރުތަކުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް، މެސެޖްކޮށް، އެ ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅަމުން އެދޭ ކަމަށާއި، މިފަދަ މެސެޖްތަކަކީ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ކުރަމުންދާ މެސެޖްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ މެސެޖްތަކަށާއި، މިފަދަ ފޯން ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށްް އެދިފައެވެ.

މިއީ އޮޅުވައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރާ އުކުޅެކެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މިގޮތަށް ފައިސާ ހޯދަމުން އަންނަ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުުރުވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ފޯން ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުންނާއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ިޮފަލިނަރަ

  މަށަވެސް މެސެޖް ކުރި ބައިވަރު ތިކަހަލަ ބެރު ނަންބަރު ތަކުން މަ ޕޮލިހައް ވެސް ތިޔަކަން އެންގިން ހުރިހަ ކުދިން ވެސް ސަމަލުވެއްވަމިކަމަ

  7
  1
 2. އެންދެރި

  އިތުރު ތަފްސީލް އެއް ނުދެއެވެ. ދިރާގާ އޫރީދޫ ވެސް ބަހެއް ނުބުނެ ފައިދާ އިތުރު ކުރުމުގަ އެވެ .

  6
  1
 3. ޝާހް،ރ.ވާދޫ

  ގުޅާހާ މީހަކަށް ފައިސާ ބަހަނީ މީހާ ހިސާބަށްވުރެ ގަމާރުވީމަ.

  6
  1