ފުލުހުން ގަލޮޅު ގެއެއް ބަލައިފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން ގަލޮޅު ދެ ގެއެއް ބަލާ ފާސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއް ގެ ބަލާ ފާސްކުރަމުން ދަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާ ގެއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ހުރި ގެއެއްގަައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ދެ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ޅަބޭ

  ފާސްކުރަނީކީ ނޫން. އެމްސީ ހަމީދުގެ ފިލުމުކުޅޭ ކުދިން ފިލުމުކުޅެނީ.

  38
  4
 2. ނިރުބަވެރި

  އަބަދުވެސް އާއްމުން މިހާރު މިބިރުވެރިކަމެއްގަ! ކޮންމެވެސް ގެއަކަށް ފުލުހުން ވައްދާލައިގެން! ހުރިހާ ޙަބަރެއްގައި ދީނީ ހަރުކަށި މީހުންގެ ވާހަކަ!
  އަދިވެސް އާއްމުންނަށް އޮޅުވާލެވޭތޯ ލާދީނީ މީހުން މިތާ ގިނަވަރު! އަދިވެސް އެމްޑީއެން ހަމަ މެކުހަށް ޖަހާފަ! ސަރުކާރާ ވާކަމެއްވެސް ނޫން! ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ މީހާގެ އައި ޕީ ނުހޯދުނު!

  40
  5
 3. ކިނބޫ

  ކޮން ފާހެއް ކުރާކަށް. އެންޑީއެން އުވާލާށޭ ބުނީއްސުރެ މިމީހުންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބި ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އަދިވެސް އުޅެނީ.
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ
  އެންޑީއެން އުވާލާ.އެންޑީއެން އުވާލާ

  52
  3
 4. ނިރުބަބިރުވެރި

  މައުމޫނުގެ ހުދުމުހުތާރުކަމޭ ކިޔާފަ އައި މީހުން... މިހާރު އާންމުންގެ އަމާންކަން ގައުމުގަ އާއި ބޭރު ގައުމު ތަކުގަ ވެސް ގެއްލިއްޖެ. ކުރިން ދިވެހިންނަށް އިހްތިރާމް ކުރި ގައުމުތަކުން ދިވެހިން ފަހަން ފަށައިފި ހަމަހޭގަ އަބަދު ނުހުއްތަސް އޯކޭވާ މީހެއްގެ އަނގައިގެ އުނދަގުލުން

  15
 5. ޢަބްދުއްލަޠީފު

  އިސްލާމް މުދައްރިސުންގެ އެކަނި ވަނަވަރު ހާމަކުރާނީ. އެހެޔޮ ޝައްކެއްވިޔަސް. އަދި ޤުރްއާން ޓީޗަރެއްނަމަ ފޮޓޮވެސް ލާނެ.

  14