މިހާރު ފެތުރެމުން ގެންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރިވެރިން ރިސޯޓުތަކަށާއި ސަފާރީތައް ފަދަ ތަންތަނަށް އެކްސްކާޝަނަަށް ދިއުން މިހާރުން ފެށިގެން ހުއްޓާލުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިގޮތަށް އަންގާފައި ވަނީ މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-